Λευτέρης Αβραμάκης: Ζητά Τον Εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων του Νομού μας

Ο Βουλευτής Σερρών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Λευτέρης Αβραμάκης, επισκέφθηκε χθες τα γραφεία του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων, όπου συνάντησε τον Πρόεδρο, Σταύρο Πανιόπουλο και τον Διευθυντή, Κώστα Τσιρογιάννη για μια εφ΄ όλης της ύλης συζήτηση αναφορικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός.

Κύριο και πρωταρχικό ζήτημα, στο οποίο αναφέρθηκαν εκτενώς τα στελέχη του ΓΟΕΒ ήταν το ζήτημα του εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων του Νομού μας.

Έπειτα συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός δικτύου αποστραγγιστικών υποδομών αλλά και η εκπόνηση και υλοποίηση ενός αντιπλημμυρικού σχεδιασμού, με στόχο την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.

Φαινόμενο δυστυχώς πολύ συχνό για το Νομό Σερρών.

Σε αυτό το σχεδιασμό τονίστηκε ο πολύ σημαντικός ρόλος που μπορούν να παίξουν ο ΓΟΕΒ Σερρών, διαθέτοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της διαχείρισης των υπαρχόντων αντιπλημμυρικών έργων.


Εν συνεχεία, τέθηκε από τα στελέχη του Οργανισμού το ζήτημα της προωθούμενης αναδιάρθρωσης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, Γενικών και Τοπικών, το οποίο πρόκειται κατά τις εκτιμήσεις τους να οδηγήσει σε πλήρη αποδυνάμωσή των οργανισμών αυτών και στην υποβάθμιση των αρδευτικών δικτύων.

Στα πλαίσια της συνάντησης αυτής ο Λευτέρης Αβραμάκης δήλωσε:

« Οι αρδευτικές υποδομές του Νομού μας αποτελούν αδιαμφισβήτητα ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα της τοπικής οικονομίας, που είναι στη βάση της αγροτική.

Ο εκσυγχρονισμός των υποδομών αυτών αφενός, και η δημιουργία ενός αποτελεσματικού αποστραγγιστικού ιστού πρέπει να αποτελέσουν κομμάτι ενός σχεδιασμού για την παραγωγική ανασυγκρότηση και αναβάθμιση του Νομού μας.

Οι ΓΟΕΒ μαζί με τους ΤΟΕΒ μπορούν να παίξουν καίριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να καταστεί η εύφορη γη των Σερρών ακόμη πιο παραγωγική και γόνιμη.

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποτιμηθεί ο ρόλος των οργανισμών αυτών, αλλά να ενισχυθεί προς την κατεύθυνση της αναβάθμισής τους σε επίπεδο υποδομών και εξοπλισμού και στην οικονομική τους ενίσχυση.

Οι πλημμύρες του Ιανουαρίου απέδειξαν την αναγκαιότητα τον Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, τα στελέχη κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση του καταστροφικού αυτού φαινομένου, που ανέδειξε για μια ακόμη φορά την ανάγκη ενός συνολικού σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης του Νομού.

Η αποψίλωσή τους είναι περισσότερο από βέβαιο πως θα οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση των ήδη υπαρχόντων ανεπαρκών υποδομών.

Αυτό κάθε Κυβέρνηση οφείλει να το λαμβάνει πάντοτε σοβαρά υπόψιν.»