Κώστας Καραμανλής: ”Πράσινες” παρεμβάσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕE

Ο Κώστας Καραμανλής στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έμφαση στην ασφάλεια των αερομεταφορών καθώς και στην μείωση των εκπομπών ρύπων βαρέων οχημάτων έδωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής μιλώντας στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκεκριμένα ο Κώστας Καραμανλής, παρενέβη για το ζήτημα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με έμφαση στην ασφάλεια, το θέμα της Ευρωβινιέτας προτείνοντας κίνητρα φορολογικά για τη μείωση των ρύπων, καθώς και την ανάγκη στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού να έχουν προτεραιότητα και οι ναυτικοί.

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός

Στην παρέμβαση του για τη μεταρρύθμιση του «Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού», ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση ο ρόλος των κρατών – μελών στη διαμόρφωση του νέου αεροπορικού περιβάλλοντος εντός της επικράτειας τους.

Τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα ισχυρό, αλλά παράλληλα δίκαιο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ενθάρρυνε την επόμενη Προεδρία να προβεί σε μελέτη με ανάλυση νομικών, επιχειρησιακών, οικονομικών και κοινωνικών πτυχών, προκειμένου να αποφευχθούν ετεροβαρείς και ανεπιθύμητες για το μέλλον λύσεις.

Ο κ. Καραμανλής ξεκαθάρισε εξάλλου ότι τα θέματα ασφαλείας αποτελούν υψηλή προτεραιότητα για την Ελλάδα.

Τόνισε ότι οι μελλοντικές κοινές δράσεις θα πρέπει να συνάδουν τόσο με το ενωσιακό δίκαιο στον τομέα των αερομεταφορών, όσο και με το θεσμικό πλαίσιο του ICAO για τα θέματα ασφαλείας. 

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε την ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ των οικονομικών πτυχών και των πτυχών ασφαλείας στην αεροναυτιλία και εξέφρασε το φόβο ότι ο διαχωρισμός που προτείνει η Επιτροπή θα μπορούσε να έχει επιζήμια επίδραση στην ποιότητα των υπηρεσιών, κυρίως στον τομέα της ασφάλειας.

Εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις ως προς την πρόταση εισαγωγής μίας κοινής ευρωπαϊκής τιμής μονάδας, διότι ενδέχεται να εγείρει ζητήματα νομικά, τεχνικά και πρακτικά, αλλά και να μειώσει την ανταγωνιστικότητα έναντι τρίτων χωρών.

Και πρόσθεσε ότι η ενδυνάμωση του ρόλου του Διαχειριστή Δικτύου θα πρέπει να συμβαδίζει με βελτίωση της συναινετικής συνεργατικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων, η οποία θα διασφαλίζει τον κυρίαρχο ρόλο των κρατών – μελών στο σχεδιασμό του εναέριου χώρου της επικράτειας τους.

Ευρωβινιέτα

Όσον αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 1999/62 περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα, που χρησιμοποιούν ορισμένα έργα υποδομών (οδηγία περί επιβολής τελών “Eurovignette”), ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι δεν σημειώθηκαν ουσιαστικές βελτιώσεις στο νέο άρθρο, το οποίο αντικαθιστά τις κατηγορίες EURO με τις κατηγορίες CO2.

Κατά συνέπεια, εξέφρασε αμφιβολίες, κατά πόσον οι προβλέψεις του εν λόγω άρθρου μπορούν ευχερώς να υλοποιηθούν σε όλα τα κράτη – μέλη και να συμβάλλουν πράγματι στη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Αναφέρθηκε στη δυσκολία εφαρμογής του εν λόγω συστήματος διαφοροποίησης των διοδίων και των τελών χρήσης, στον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής της πρότασης μόνο στα βαρέα οχήματα, καθώς και στην ανάγκη πρόβλεψης πολλαπλών εξαιρέσεων για παράδειγμα στους αυτοκινητόδρομους υπό καθεστώς παραχωρήσεων ή σε συγκεκριμένες κατηγορίες βαρέων οχημάτων.

Ως εκ τούτου συμπέρανε ότι το σύστημα που επιχειρείται να καθιερωθεί είναι ανεπαρκές και δεν ικανοποιεί τις αρχές ο «ρυπαίνων πληρώνει» και «ο χρήστης πληρώνει».

Επισήμανε δε ότι η απαλλαγή ή μείωση των διοδίων και των τελών χρήσης, θα επιφέρει απώλεια εσόδων που θα επηρεάσει την ποιότητα των οδικών υποδομών και τελικά την οδική ασφάλεια.

Ο κ. Καραμανλής υποστήριξε τη χορήγηση άλλων κινήτρων, ιδίως φορολογικών, για την επίτευξη του στόχου της μείωσης των ρύπων, τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα και όχι μόνο σε όσα κινούνται σε οδούς με διόδια. Έφερε δε το παράδειγμα του σχεδίου της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση.

Εν τέλει, δήλωσε την ευελιξία της Ελλάδας ως προς τις προβλεπόμενες εξαιρέσεις επιβολής διοδίων και τελών χρήσης, όσο και προς την απαίτηση της προηγούμενης συμφωνίας των κρατών – μελών σε περίπτωση προσαύξησης.

Εμβολιασμός ναυτικών 

Σε παρέμβαση του για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού στον τομέα της ναυτιλίας, ο κ. Καραμανλής τόνισε την απόλυτη ανάγκη στα εθνικά προγράμματα εμβολιασμού να δοθεί προτεραιότητα στους ναυτικούς, μαζί με το ιατρικό προσωπικό και τις ευπαθείς ομάδες.

Σημείωσε ότι η χώρα μας έχει απευθυνθεί για το σκοπό αυτό στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), στους αρμόδιους Επιτρόπους της ΕΕ για την υγεία και τις μεταφορές, καθώς και στους αρμόδιους Υπουργούς της ΕΕ.

Διαβάστε επιπλέον για τον Κώστα Καραμανλή: