Κώστας Μπούμπας: Ζητά από την Υπουργό Παιδείας Να μην αποκλείονται οι μαθητές από την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας

Να μην αποκλείονται οι μαθητές από την διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας ζητά από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κώστας Μπούμπας.

Κύριε Υπουργέ ,

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος, καθώς και από εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, προωθείται από το Υπουργείο σας η ελαχιστοποίηση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών στα σχολεία:

Καταργείται ο ελάχιστος αριθμός των 12 μαθητών/τριών για τον σχηματισμό τμήματος δεύτερης ξένης γλώσσας και περιορίζεται, ακόμα περισσότερο, το δικαίωμα των μαθητών στην ελεύθερη επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας.

Επιπλέον, η σχετική εγκύκλιος αναφέρει ότι, εάν μέχρι την 1η Οκτώβρη κάθε ακαδημαϊκού έτους δεν έχει καλυφτεί η θέση του εκπαιδευτικού της δεύτερης ξένης γλώσσας που επιλέχτηκε, τότε οι μαθητές θα διδάσκονται την γλώσσα για την οποία υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός στην περιοχή.

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να πεταχτούν εκτός εκπαίδευσης εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, που εργάζονται, εδώ και 15 και πλέον έτη, ως αναπληρωτές, καθώς, τα σχολεία, αλλά και ολόκληρες περιοχές θα οδηγηθούν, αναγκαστικά, σε διδασκαλία δεύτερης ξένης γλώσσας, όχι με βάση τις επιλογές των μαθητών, αλλά με βάση τις οργανικές θέσεις της κάθε περιοχής.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεσθε να αποσύρετε άμεσα την ως άνω εγκύκλιο, έτσι ώστε να μην αποκλείεται κανένας μαθητής από το δικαίωμα επιλογής της δεύτερης ξένης γλώσσας που θα διδαχθεί στο σχολείο του;