Κώστας Μπούμπας: Στήριξη των Σερραικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τη κακοκαιρία

Ο Κώστας Μπούμπας ζητά την
Στήριξη επιχειρήσεων που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα

Με ερώτησή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Υπουργό Οικονομικών
και τον Υπουργό Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ο Βουλευτής της Ελληνικής
Λύσης Κώστας Μπούμπας
, ζητά την στήριξη των Σερραικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από
έντονα καιρικά φαινόμενα.

Κώστας Μπούμπας: Μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν τις προηγούμενες
μέρες στους Δήμους Βισαλτίας και Εμμανουήλ Παππά, της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών, οι οποίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
κρίνεται αναγκαία η άμεση επιτόπια καταγραφή των ζημιών και η λήψη εκ
μέρους της Πολιτείας γενναίων μέτρων στήριξης τους.

Ειδικότερα, μετά από
προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών, προτείνεται:

1) Χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης, τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά
πρόσωπα που επλήγησαν.
2) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την αποκατάσταση ζημίας σε κτηριακές
εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και
κατεστραμμένα φορτηγά αυτοκίνητα.

3) Αναστολή πληρωμής όλων των εκκρεμών, βεβαιωμένων και
ληξιπρόθεσμων φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο
και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες.

4) Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών υποχρεώσεων, τόσο για τις
επιχειρήσεις, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα, για έξι μήνες.
5) Αναστολή δόσεων τραπεζικών δανείων για έξι μήνες.
6) Μη επιστροφή του 75% του ποσού των Επιστρεπτέων Προκαταβολών,
που τυχόν έχουν λάβει οι επιχειρήσεις.

7) Ένταξη στον 5ο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής των επιχειρήσεων
που έχουν πληγεί, χωρίς να απαιτείται ως προϋπόθεση η μείωση ποσοστού
τζίρου.

Κώστας Μπούμπας:Με δεδομένα όλα τα παραπάνω
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί :

Προτίθεσθε να λάβετε άμεσα τα ως άνω απαιτούμενα μέτρα στήριξής των
ανωτέρω ζημιωθέντων επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών,
που επλήγησαν από πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα

Καθώς, οι ζημίες
αυτές έρχονται να προστεθούν στα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι
εν λόγω επιχειρήσεις από την πανδημία του κορωνοϊού, με αποτέλεσμα να
απειλείται η βιωσιμότητά τους;

Δείτε ακόμα