Λευτέρης Αβραμάκης: Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός ευθύνονται για την κατακρήμνιση της ελευθεροτυπίας

Η Ελλάδα έχασε 38 ολόκληρες θέσεις σε ότι αφορά την ελευθερία του τύπου μέσα σε ένα
μόλις χρόνο.

Λευτέρης Αβραμάκης: Οι κυβερνητικές ευθύνες στην υποβάθμιση ενός από τους θεμέλιους λίθους
της δημοκρατίας, είναι τεράστιες.

Χρηματοδότηση ΜΜΕ χωρίς διαφάνεια, αποκλεισμός, διώξεις και παρακολουθήσεις σε
βάρος δημοσιογράφων, διαμόρφωση συνθηκών καρτέλ στα ΜΜΕ, δολοφονίες
δημοσιογράφων, παρεμπόδιση δημοσιογραφικής έρευνας είναι μερικά μόνο από τα
γεγονότα που οδήγησαν στην τριτοκοσμική αυτή κατάταξη της χώρας, γράφει ο
Λευτέρης Αβραμάκης.

Το γεγονός μάλιστα
ότι η Ελλάδα κατατάσσεται σε χειρότερη θέση ακόμα και από την Ουγγαρία, όπου ο
ομοϊδεάτης του κ Μητσοτάκη, έχει πραγματοποιήσει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα ελέγχου
του τύπου, αποδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.


Λευτέρης Αβραμάκης: Ο «πρωταθλητισμός» της Ελλάδας στον περιορισμό της ελευθεροτυπίας παραπέμπει σε μη
δημοκρατικές χώρες και πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίζουν την
ελευθερία του τύπου, την οικονομική του ανεξαρτησία και την αντικειμενική ενημέρωση.

Έχουμε καθήκον να αναπτύξουμε θεσμούς ελέγχου που θα διασφαλίζουν όχι απλώς ότι δεν
θα «χάνονται» οι μη αρεστές ειδήσεις αλλά και ότι δεν θα παρουσιάζονται «μισές»
ειδήσεις με απόκρυψη ή παραποίηση των «μη βολικών» πληροφοριών.

Προς επίρρωση πάντως της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο τύπος στη χώρα μας,
είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι η «είδηση» δεν απασχόλησε τα «συστημικά» εθνικής
εμβέλειας Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Δείτε επίσης