Ο Κώστας Μπούμπας: για τα Προβλήματα στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων

Ερώτηση του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα «Προβλήματα στην κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων που υπηρετούν στους Δήμους της χώρας από το άρθρο 490, του Ν.4781/2021»

Αναλυτικά παρουσιάζεται η ερώτηση του κ. Μπούμπα


Το άρθρο 490, του Ν.4781/2021, ανέτρεψε την διαδικασία της κινητικότητας.

Η εξέλιξη αυτή έφερε σε πολύ δύσκολη θέση πολλούς δημοσίους υπαλλήλους υπηρετούντες σε Δήμους, οι οποίοι, ενεργώντας σύμφωνα με τα ισχύοντα κατά το έτος 2020 περί κινητικότητας,

συμμετείχαν σε μία διαδικασία μετακίνησης, έχοντας συγκεντρώσει όλα τα νόμιμα έγγραφα,

με την σχετική διαδικασία συχνά ολοκληρωμένη στο τυπικό της μέρος κατά την χρονική στιγμή της ψήφισης των ως άνω.

Πολλοί εκ των τελευταίων άλλαξαν τόπο διαμονής οικογενειακά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό αλλά κυρίως, σε ψυχολογικό επίπεδο.

Τα άνω νέα δεδομένα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις οικογένειες των ανωτέρω.

Η ως άνω νομοθεσία παραβαίνει και βασικές αρχές του Συντάγματος, όπως αυτή της αμοιβαιότητας, της εμπιστοσύνης κράτους-εργαζομένου και της ισότητας.

Η δε καταχρηστικά εμβόλιμη «σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου», που θεσπίστηκε ως απαιτούμενη,

θα επαναφέρει με απόλυτη βεβαιότητα μεθόδους Δημόσιας Διοίκησης εποχών στις οποίες επικρατούσε το ρουσφέτι.

Προσδοκία των ανωτέρω αλλά και της ελληνικής κοινωνίας είναι να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια για όλους τους συμμετέχοντες σε διαδικασία κινητικότητας

και να αναθεωρηθεί το άνω νεοεισαχθέν προβληματικό νομικό καθεστώς.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Μετά την σχετική με τα της παρούσας στάση της «ΚΕΔΕ», όπως αυτή διαμορφώθηκε με την απόφαση της εν λόγω, την 5 η Μαρτίου 2021, προτίθεσθε να μεριμνήσετε καταλλήλως, προκειμένου να λυθεί το αδιέξοδο που προκάλεσε η ως άνω τροπολογία, ώστε οι δημοτικοί υπάλληλοι στους οποίους αφορά, να δικαιωθούν και να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε διαδικασία μετακίνησης, χωρίς να αναγκαστούν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη;
  2. Γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη οι Δημόσιες Υπηρεσίες υποδοχής, που προγραμμάτισαν τις ανάγκες τους, συμμετέχοντας και αυτές στον Κύκλο Κινητικότητας, του έτους 2020, ενώ μάλιστα, πολλές από αυτές δεν έχουν καλυμμένες, ούτε το 65% των θέσεών τους;