Κωνσταντίνος Μπούμπας: Πότε θα διοριστούν, οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του 2008;

Ο Βουλευτής της Ελληνιής Λύσης Κώστας Μπούμπας ρωτά την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων πότε θα διοριστούν, οι επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του 2008;

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από εκατοντάδες αδιόριστους εκπαιδευτικούς, επιθυμούμε την αποκατάσταση της αδικίας που έχουν υποστεί, καθώς, η επιτυχία τους στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, κατά το 2008, ούτε μέτρησε, ώστε να κληθούν ως αναπληρωτές τα προηγούμενα χρόνια (ενώ άλλοι χωρίς επιτυχία υπηρέτησαν ως αναπληρωτές κατά παράβαση του νόμου, όπως έκρινε το ΣτΕ, που όριζε διορισμούς και πρόσληψη εκπαιδευτικών μόνο από τον ενιαίο πίνακα γραπτού ΑΣΕΠ), ούτε μοριοδοτήθηκαν, στο παρόν σύστημα διορισμών, το οποίο άλλαξε, ξαφνικά, χωρίς να δοθεί μεταβατική περίοδος.

Εκτός αυτών, συνέβη, 450 περίπου εκπαιδευτικοί που είχαν προσφύγει δικαστικώς και δικαιώθηκαν το 2015, να διοριστούν το 2019. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είχαν τυχαία σειρά στην λίστα επιτυχόντων και επομένως, βαθμολογίες χαμηλότερες σε σχέση με πολλούς επιτυχόντες του διαγωνισμού ΑΣΕΠ του 2008.

Το Υπουργείο σας, όλο το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, επικαλείται δικαστικές αποφάσεις, που είχαν οι διορισθέντες και ότι η διοίκηση, απλά, συμμορφώθηκε προς αυτές και τους διόρισε. Όμως, πρόσφατη απόφαση ΣτΕ (1834/2021) αναφέρεται στο ότι οι ανωτέρω διορισθέντες, αν και είχαν ονομαστικές δικαστικές αποφάσεις, εντούτοις, διορίστηκαν με νομοθετική ρύθμιση, που ακολούθησε πολιτική πρωτοβουλία της τότε πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου σας. Δηλαδή, ο διορισμός τους έγινε με πολιτική βούληση.

Το ίδιο επιδιώκουν προς δικαίωσή τους και οι επιτυχόντες του 2008. Ζητούν, δηλαδή, ίση μεταχείριση με τους ως άνω 450 διορισμένους. Ζητούν τον άμεσο διορισμό τους, κατόπιν σχετικής πολιτικής βούλησης. Έχουν αξιολογηθεί οι ως άνω και η επιτυχία τους αγνοήθηκε όλα αυτά τα 12 χρόνια αδιοριστίας. Οι φετινοί διορισμοί τους έφεραν σε πολύ χαμηλότερες θέσεις από εκείνες που είχαν όλα αυτά τα 12 χρόνια, που δεν γίνονταν διορισμοί. Δηλαδή, άλλοι διορίστηκαν στις θέσεις τους.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι  κ. Υπουργοί :

 Προτίθεσθε να μεριμνήσετε με κατάλληλη πολιτική πρωτοβουλία για τον διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ που αφορούσε εκπαιδευτικούς, του 2008, τερματίζοντας έναν πολυετή εμπαιγμό εις βάρος των τελευταίων; Αν ναι, θα προχωρήσετε σε σχετική νομοθετική ρύθμιση;