Κώστας Μπούμπας: Υποβαθμίζεται η σχολή της »Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης»

Ερώτηση του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών προς τους  Υπουργούς Τουρισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Υποβαθμίζεται η σχολή της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης” στο Λασίθι της Κρήτης»

Αναλυτικά η ερώτηση του κ. Μπούμπα

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από το ΔΣ του συλλογικού οργάνου των φοιτητών της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης”, το οποίο ήδη σας έχει αποστείλει σχετική επιστολή, τεράστια προβλήματα ταλανίζουν την εν λόγω σχολή, που όχι μόνο παραμένουν, αλλά και αυξάνονται. Κρίνουν οι φοιτητές ως παράδοξο, το ότι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ έδωσε τη μέγιστη δυνατή αναγνώριση στα πτυχία και στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ιδιωτικών κολλεγίων και έδωσε πρόσβαση στους αποφοίτους των «ΙΕΚ» στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, άφησε την ως άνω σχολή αδιαβάθμητη.

Η πλήρης αδιαφορία των αρμοδίων για την ακαδημαϊκή της αναγνώριση οδήγησε τους εν λόγω φοιτητές να καταφύγουν στην έσχατη λύση της κατάληψης, αφού, οποιαδήποτε άλλη ενέργειά τους, έως τώρα, δεν επέφερε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα. Η απόφαση για κατάληψη πάρθηκε μετά από ανοιχτή εκλογική διαδικασία, με την συντριπτική πλειοψηφία των σπουδαστών της ανωτέρω Σχολής να τοποθετούνται υπέρ αυτής. Οι ως άνω φοιτητές νιώθουν ότι έχουν εξαπατηθεί και ότι έχουν συρθεί οι οικογένειες τους σε αδικαιολόγητα έξοδα, αφού, μόλις 10 μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων και ενώ οι περυσινοί τριτοετείς είχαν κατέβει στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να αρχίσει το 4ο έτος φοίτησης, το οποίο, όπως είχαν ενημερωθεί, υποχρεούνταν να παρακολουθήσουν, έμαθαν ότι έγινε τροποποίηση εκ νέου του προγράμματος σπουδών της άνω Σχολής (βλ. υπ’ αρ. 20071/30.12.2020 Κ.Υ.Α. [ΦΕΚ 5824/τ.Β’ 30.12.2020]), αφήνοντας τους ήδη ενεργούς σπουδαστές ξεκρέμαστους και ταυτόχρονα και τους νεοεισακτέους πρωτοετείς σπουδαστές ακόμη πιο αδικημένους, καθώς, φορτώθηκαν ένα επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο, χωρίς καμία αναβάθμιση του πτυχίου που θα πάρουν. Και όλα αυτά έγιναν, χωρίς καμία εξήγηση. Πλέον, είναι πασιφανές ότι, οι σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων βρίσκονται σε δεύτερη μοίρα, παρ’ ότι υπηρετούν ένα πολύ σημαντικό κλάδο της οικονομίας για τη χώρα μας. Κάποια από τα προβλήματά τους μπορούν και πρέπει να λυθούν άμεσα, αν η Πολιτεία δεν θέλει να εμπαίζει τις οικογένειες των φοιτητών. Άμεσης προτεραιότητας είναι, λοιπόν, η διαφοροποίηση των αποφοίτων της εν λόγω Σχολής από τους αποφοίτους των «ΙΕΚ», η κατοχύρωση του πτυχίου τους στο 6ο επίπεδο του «ΕΟΠΠΕΠ», η εξασφάλιση της πρόσβασης των αποφοίτων της ανωτέρω Σχολής σε μεταπτυχιακές σπουδές, η πρωτοβουλία για προσλήψεις καθηγητών, καθώς και η ένταξη της εν λόγω στο πρόγραμμα «ERASMUS».

Σε επόμενη φάση, πρέπει να μπουν σε μια τροχιά επίλυσης προβλήματα της ως άνω Σχολής, όπως η αναβάθμιση των κτηριακών της υποδομών, της φοιτητικής της εστίας και της φοιτητικής της λέσχης. Κρίνουν οι φοιτητές ότι η σχέση «συνεργασίας» μεταξύ των δύο Υπουργείων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού, δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική, οπότε, η υπαγωγή της στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ίσως να αποτελεί τη μοναδική πρόσφορη λύση στα χρόνια προβλήματά.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  1. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε άμεσα για την αναβάθμιση του πτυχίου της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης” και την ένταξή του στο επίπεδο «6», του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων; 
  2.  Προτίθεσθε να λάβετε την αναγκαία πρόνοια παραχώρησης της δυνατότητας παρακολούθησης Μεταπτυχιακών προγραμμάτων στους αποφοίτους της ως άνω “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης”, καθώς, μετά την κατάργηση των «ΤΕΙ», δεν παρέχεται πλέον στους αποφοίτους της η σχετική προοπτική, που γινόταν εφικτή μέσω της απόκτησης από μέρους τους πτυχίου «ΤΕΙ»; 
  3. Προτίθεσθε να εξασφαλίσετε την παροχή Φοιτητικού Πάσου στους φοιτητές της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης”, αντίστοιχο με αυτό των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων; 
  4.  Προτίθεσθε να λάβετε πρωτοβουλίες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης”, λόγω της ανεπαρκούς χωρητικότητας του κτηρίου της για την πραγματοποίηση, τόσο των θεωρητικών, όσο και των εργαστηριακών της μαθημάτων. 
  5.  Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την δημιουργία υποδομών φοιτητικής εστίας και λέσχης, όπως συμβαίνει με όλα τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα; 
  6.  Προτίθεσθε να λάβετε πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση του δικαιώματος συμμετοχής της “Ανώτερης Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης” στο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ERASMUS», καθώς, η ως άνω σχολή, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, είχε δικαίωμα συμμετοχής στο τελευταίο, λόγω του ότι πληροί την προϋπόθεση της συμπερίληψης των διακοσίων σαράντα διδακτικών μονάδων στο πρόγραμμά της, εν τούτοις, δεν αναγνωριζόταν ως τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων; 
  7. Προτίθεσθε να μεριμνήσετε για την πρόσληψη επιστημονικών συνεργατών και διοικητικού προσωπικού στην “Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτη”, καθώς, αυτή την στιγμή οι φοιτητές της παρακολουθούν μόνον 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, με τον κίνδυνο να χαθεί το ακαδημαϊκό τους εξάμηνο, ενώ επιπλέον, υπάρχει μόνο μια μόνιμη διοικητική υπάλληλος στην εν λόγω Σχολή;