Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας ζητά κριτήρια αξιολόγησης για την διόρθωση γραπτών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες»

Με ερώτησή του ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Μπούμπας ζητά κριτήρια αξιολόγησης για την διόρθωση γραπτών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στις Πανελλήνιες»

Πληροφορούμαστε από εκπαιδευτικούς της εκλογικής μας περιφέρειας, οι οποίοι έχοντας λάβει γνώση του περιεχομένου του από 16/9/2019 εγγράφου της Δ/νσης Σπουδών Προγραμμάτων Β’βάθμιας Εκπαίδευσης (τμ Α’), του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με αρ. πρωτ.: 143300/Δ2 και θέμα:

«Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών στην Γ’ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ’ Δ’ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2019 – 2020», πως οι κατευθύνσεις και οδηγίες που εισηγείται προς εφαρμογή η ως άνω υπηρεσία του Υπουργείου σας, οι οποίες, προφανώς, λειτουργούν ως κριτήρια αξιολόγησης των γραπτών του σχετικού μαθήματος και στις πανελλήνιες εξετάσεις, είναι πλέον γενικόλογες και αόριστες.

Η προαναφερόμενη διαπίστωση θεωρούμε ότι αποκτά τεράστιες διαστάσεις και αποτελεί το «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου» για την απόδοση των εξεταζόμενων μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις, αφού, ο εκάστοτε καθηγητής του ανωτέρω μαθήματος δεν θα έχει επιτύχει στην τάξη του με την σαφήνεια και την καθαρότητα που απαιτείται τα τελικά ζητούμενα ενός τόσο κρίσιμου μαθήματος. 

Μπούμπας: Oι μαθητές οδηγούνται ανέτοιμοι στις εξετάσεις τους

Με τέτοιες προβληματικές συνθήκες στη μαθησιακή διαδικασία, όπως οι ως άνω, οι μαθητές οδηγούνται ανέτοιμοι στις εξετάσεις τους και υπόκεινται στην αυθαιρεσία του κάθε βαθμολογητή.

Η χαοτική κατάσταση αυτή, όταν εμφανίσει τα αποτελέσματά της στα γραπτά των μαθητών, θα τους προκαλέσει τεράστια ψυχική οδύνη, πέρα από το αίσθημα αδικίας, που θα υποφέρει κάθε καλά προετοιμασμένος/η μαθητής/τρια.

Τέλος, ανάλογα θα υποφέρει και ο κάθε ευσυνείδητος καθηγητής, όταν δεν θα έχει επιτελέσει ορθά το καθήκον του απέναντι στους μαθητές του, αναφέρει ο Κώστανίνος Μπούμπας

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός :

Προτίθεστε να προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες διασάφησης και ακριβέστερου καθορισμού των διδακτικών στόχων του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στις τελευταίες τάξεις των Λυκείων, ώστε, αφενός, να πάψουν να ανησυχούν καθηγητές και μαθητές και αφετέρου, να είναι πιο σαφή τα αξιολογικά κριτήρια διόρθωσης των γραπτών των εξεταζόμενων στο ως άνω μάθημα, στις πανελλήνιες εξετάσεις; 

Διαβάστε επίσης εδώ: