Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας καταγγέλει Τεχνικές δυσκολίες στις εξεταστικές των φοιτητών λόγω των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων»

Κώστας Μπούμπας: Τεράστιες δυσκολίες σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας

Σύμφωνα με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης τις τελευταίες ημέρες, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι, υφίστανται τεράστιες δυσκολίες σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, καθώς, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες, στις οποίες πραγματοποιούνται εκατοντάδες εξετάσεις,«υπερφορτώνονται», λόγω του μεγάλου όγκου εισροής φοιτητών, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται λειτουργικές την κρίσιμη ώρα της διεξαγωγής των εξετάσεων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλοί φοιτητές να μην προλαβαίνουν καν να εισέλθουν στην εν λόγω διαδικτυακή πλατφόρμα και να υποβάλλουν έγκαιρα τις απαντήσεις των θεμάτων.

Κώστας Μπούμπας: Επιπλέον, η πλειοψηφία των καθηγητών δεν δέχεται εκπρόθεσμες απαντήσεις, παρόλο που η παραπάνω εμπλοκή συμβαίνει χωρίς την ευθύνη των σπουδαστών.

Ζητούν, δε, οι προηγούμενοι καθηγητές να ξαναδώσουν οι εξεταζόμενοι το υπό εξέταση μάθημα στην επόμενη εξεταστική, πράγμα απαράδεκτο και πρωτάκουστο!

Αξίζει να σημειωθεί ότι, είναι αδικαιολόγητο, ενώ είχαν τόσο καιρό να προετοιμάσουν κατάλληλα οι πρυτανείες την διεξαγωγή των εξεταστικών, να αφήνουν, εν τέλει, «ξεκρέμαστους» χιλιάδες φοιτητές, εξαιτίας μια αποτυχημένης οργάνωσης διαδικτυακής εξεταστικής, τόνισε ο Κώστας Μπούμπας.

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτάται η κ. Υπουργός: 

Προτίθεσθε να προβείτε σε άμεσα μέτρα, ούτως ώστε να μην χαθούν οι εξεταστικές περίοδοι των φοιτητών, λόγω δυσλειτουργιών των αντίστοιχων διαδικτυακών πλατφορμών των πανεπιστημιακών τους ιδρυμάτων;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: