Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας καταγγέλει Τεχνικές δυσκολίες στις εξεταστικές των φοιτητών λόγω των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων»

Κώστας Μπούμπας: Τεράστιες δυσκολίες σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας Σύμφωνα με τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης τις τελευταίες ημέρες, μας έχει γνωστοποιηθεί ότι, υφίστανται τεράστιες δυσκολίες σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, καθώς, πολλές διαδικτυακές πλατφόρμες, στις οποίες πραγματοποιούνται εκατοντάδες εξετάσεις,«υπερφορτώνονται», λόγω του μεγάλου όγκου εισροής φοιτητών, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται λειτουργικές την κρίσιμη ώρα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας καταγγέλει Τεχνικές δυσκολίες στις εξεταστικές των φοιτητών λόγω των εξ’ αποστάσεως εξετάσεων».