Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας για την εστίαση: Να λειτουργήσουν νωρίτερα οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης

Κώστας Μπούμπας: «Άνοιγμα εσωτερικών χώρων Εστίασης νωρίτερα, προς τόνωση  του ηθικού του ελληνικού λαού και οικονομικής στήριξη  του κλάδου»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί, Όπως πληροφορούμαστε από το Πανελλήνιο Σωματείο Καταστημάτων και Καταναλωτών Εστίασης και διασκέδασης «ΠΑ.Σ.Κ.Κ.Ε.Δ». το άνοιγμα των καταστημάτων Εστίασης, από σήμερα, Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την επιχειρηματική επανεκκίνηση του κλάδου.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ένα βασικό πρόβλημα, που προκύπτει στον κλάδο:

Μια πολύ μεγάλη μερίδα καταστημάτων δεν διαθέτει τους απαραίτητους σε έκταση εξωτερικούς χώρους και άρα τις απαραίτητες προδιαγραφές, με αποτέλεσμα να παραμένει ακόμα εν αναμονή, ενώ παράλληλα, ακόμα και τα καταστήματα με εξωτερικούς χώρους που έχουν ανοίξει, λόγω των ιδιαίτερα άστατων καιρικών συνθηκών της εποχής, αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα βιωσιμότητας, λόγω της απαγόρευσης της χρήσης των εσωτερικών τους χώρων.

Κώστας Μπούμπας: Ως εκ των άνω, κρίνεται ως επείγουσα και επιτακτική η ανάγκη, το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να λάβει χώρα νωρίτερα, αντί για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Κώστας Μπούμπας:Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης

Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε να λειτουργήσουν νωρίτερα από το αναμενόμενο οι εσωτερικοί χώροι των καταστημάτων εστίασης, προκειμένου να μην παραταθεί η δραματική πτώση του κύκλου εργασιών στον κλάδο;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: