Ο Κώστας Μπούμπας ζητά από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ψυχοκοινωνική Μέριμνα των Εν Ενεργεία Στρατιωτικών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τίθεται μείζον θέμα της ολιστικής ψυχοκοινωνικής μέριμνας των στελεχών των Ε.Δ.

Συγκεκριμένα, οι στρατιωτικοί υπάλληλοι τελούν σε ειδικό καθεστώς εργασιακής εξάρτησής τους από το Ελληνικό Κράτος, επιβαρυνόμενοι με αυξημένες υπηρεσιακές και εξωϋπηρεσιακές υποχρεώσεις, ενώ υπόκεινται σε γενικής και ειδικής φύσης περιορισμούς, σε σύγκριση με τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους του Ελληνικού Δημοσίου, στους οποίους τελευταίους, αν επιβάλλονταν οι εν λόγω περιορισμοί δεν θα ήταν ανεκτοί (ΣτΕ 2192/2014).

Οι προηγούμενες εργασιακές συνθήκες, ενίοτε, προκαλούν στρεσογόνες και αγχωτικές καταστάσεις, οδηγώντας τα στελέχη του στρατού να εκδηλώσουν, συχνά, ασθένειες ψυχολογικού φάσματος, τόνισε ο Κώστας Μπούμπας.

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Κώστας Μπούμπας: Προτίθεσθε να παράσχετε ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, σε εξατομικευμένη βάση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων;

   Προτίθεσθε να παράσχετε ψυχολογική, συναισθηματική και κοινωνική υποστήριξη, σε εξατομικευμένη βάση στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εντός της στρατιωτικής υπηρεσιακής κοινότητας και του εκάστοτε εργασιακού χώρου τους, δια ζώσης και από ειδικούς ψυχικής υγείας (Ψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.ά.), προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά και έγκαιρα το εργασιακό και κοινωνικό στρες των στελεχών των Ε.Δ., αφού, η αποσπασματική και σποραδική, δια ζώσης, κατ’ ιδίαν επαφή του κάθε στελέχους, με περιστασιακά ευρισκόμενους, ως άνω, ειδικούς ψυχικής υγείας ή οι συνδιαλέξεις μαζί τους για τα σχετικά θέματα σε τηλεφωνικές επικοινωνίες ή η ετήσια υποχρεωτική ψυχολογική παρακολούθηση από διάφορους περιστασιακά ευρισκόμενους ειδικούς ψυχικής υγείας δεν δύνανται να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των εν λόγω στελεχών;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: