Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας καταγγέλει άνιση μεταχείριση των ΑμεΑ

Κώστας Μπούμπας: «Άνιση μεταχείριση των ΑμεΑ  μεταξύ ουσιωδών όμοιων περιπτώσεων  σε παροχές για την αντιμετώπιση ακραίας φτώχειας »

Κώστας Μπούμπας: Υφίσταται άνιση μεταχείριση των μικρο-συνταξιούχων με αναπηρία, σε σχέση με τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

Όπως έχουμε πληροφορηθεί από δημοσιεύματα του Τύπου αλλά και μέσω της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», υφίσταται άνιση μεταχείριση των μικρο-συνταξιούχων με αναπηρία, σε σχέση με τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, που μπορεί να έχουν ακριβώς την ίδια πάθηση και το ίδιο ποσοστό αναπηρίας, στην παροχή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ (ΚΟΤ Α’).

Η προηγούμενη μεταχείριση, όμως, δεν συνάδει, ούτε με την υποχρέωση της ίσης μεταχείρισης, κατά το Σύνταγμα, αλλά ούτε και με το άρθρο 21, του Συντάγματος, που ορίζει ότι, τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Παράλληλα, έχει υποπέσει στην αντίληψή μας και η Σύσταση υπ’ αρ. 41, της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ, προς την Ελλάδα (29.10.2019), που αναφέρει:

«Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο Κράτος να αναμορφώσει τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και πρακτικές που αφορούν προνοιακά επιδόματα, παροχές, συντάξεις και φοροαπαλλαγές για τα άτομα με αναπηρία, εναρμονίζοντας τους υπάρχοντες κανόνες και καταργώντας κανόνες και πρακτικές που παράγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που υπάρχουν στο σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας.

Η Επιτροπή συνιστά, επίσης, στο συμβαλλόμενο Κράτος να διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή του υπάρχοντος πλαισίου κοινωνικής προστασίας, και προοδευτικά να αναπτύξει περαιτέρω μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τα άτομα με αναπηρία, τόνισε ο Κώστας Μπούμπας.»

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ :

Προτίθεσθε να λάβετε την αναγκαία πρόνοια, ώστε να εφαρμοστεί από τις υπ’ ευθύνη σας υπηρεσίες με αρμοδιότητα την καταβολή αναπηρικών επιδομάτων και συντάξεων, αφενός, η Αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των πολιτών με ίδιες παθήσεις και ποσοστό αναπηρίας, όπου αφορά σε παροχές, και αφετέρου, οι υποδείξεις της ανωτέρω Σύστασης υπ’ αρ. 41, της Ειδικής Επιτροπής του ΟΗΕ, προς την Ελλάδα;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: