Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας ζητά για τους συνεταιρισμούς Νέο Νομοθετικό πλαίσιο

Ως προς τους συνεταιρισμούς, το νομοθετικό πλαίσιο από εσάς ξεκίνησε. Το συνεταιριστικό κίνημα με τη ΣΥΔΑΣΕ, με τη ΓΕΣΑΣΕ, με την ΟΑΣ, τη ΝΟΔΑΣ, την ΠΑΣΕΓΕΣ που τελείωσα και εγώ. Ξέρω και από αμαρτίες των συνεταιρισμών. Δεν άλλαξε ακόμη το νομοθετικό πλαίσιο. Όλοι αυτοί οι αγροτοπατέρες ευθύνονται για πολλές αμαρτίες του παρελθόντος στους συνεταιρισμούς. Κύριε … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ο Κωνσταντίνος Μπούμπας ζητά για τους συνεταιρισμούς Νέο Νομοθετικό πλαίσιο.