Ο Κώστας Μπούμπας ζητά προσλήψεις για τα Δασαρχεία Σερρών , Δράμας και Νευροκοπίου

Κώστας Μπούμπας: Είναι γνωστό ότι, τα Δασαρχεία Σερρών και Δράμας – Νευροκοπίου είναι υπεύθυνα για την διαχείριση της χλωρίδας και της πανίδας σε Νομούς κατ ́ εξοχήν ορεινούς και με μεγάλο δασικό όγκο, οι οποίοι τυχαίνει να είναι από τους μεγαλύτερους στη χώρα.

Για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων στις παραπάνω περιοχές έχουν, κατά καιρούς, προωθηθεί στις εκάστοτε Κυβερνήσεις ερωτήσεις επί ερωτήσεων, χωρίς καμία παρατηρημένη ανταπόκριση, που να εκδηλώνεται με δράσεις για την επίλυσή τους, ανέφερε ο Κώστας Μπούμπας.

Το προηγούμενο είναι άκρως απογοητευτικό, γιατί οι συγκεκριμένοι νομοί, κατόπιν της σχετικής στήριξης του κράτους, έχουν τη δυνατότητα να παράγουν πλούτο στον τομέα της Δασικής Παραγωγής και του Δασοτουρισμού, τόνισε ο Κώστας Μπούμπας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι  κ.κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες διαρθρωτικές πρωτοβουλίες  ,όσον αφορά στα Δασαρχεία Σερρών και Δράμας – Νευροκοπίου που αφορούν αφενός  σε προσλήψεις του απαιτούμενου σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικού και αφετέρου  στη διάθεση των απαιτούμενων πιστώσεων τόσο για την εκπόνηση νέων μελετών διαχείρισης όσο και για την συντήρηση του οδικού δικτύου των Δασικών εκτάσεων των ανωτέρω νομών ;
  2. Προτίθεσθε να προωθήσετε τον Δασοτουρισμό στα Δάση των ανωτέρω Νομών όταν και εφόσον διατεθούν στα αρμόδια Δασαρχεία  : το ανάλογο σε αριθμό και ειδικότητες προσωπικό , οχήματα μεταφοράς και πιστώσεις για την δημιουργία κατάλληλων Ξενώνων φιλοξενίας τουριστών ;
  3. Προτίθεσθε να λάβετε την αναγκαία πρόνοια ώστε να διατεθούν μόνιμα δυο ελικόπτερα πυρόσβεσης για την έγκαιρη αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών στους ανωτέρω δασικούς χώρους ;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: