Κωνσταντίνος Μπούμπας: Χωρίς εκπροσώπηση οι Σερραίοι στην Διοίκηση του ΔΙΠΑΕ

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Προτίθεστε να μεριμνήσετε για την εκπροσώπηση του Νομού Σερρών στην Διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία που προκαλεί η σχετική παράλειψη;

Η μη άμεση αντιπροσώπευση της Πανεπιστημιούπολης Σερρών στο νέο σχήμα Διοίκησης του ΔΙΠΑΕ, επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην καθημερινή ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία, αλλά και στην μελλοντική προοπτική των Τμημάτων στις Σέρρες, αποκλείοντας τους περίπου 12.000 φοιτητές και τα 150 μέλη του ακαδημαϊκού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού από τον διοικητικό πυρήνα του νέου Πανεπιστημίου.

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Δεν είναι δυνατόν ο κόμβος της Πανεπιστημιούπολης των Σερρών που αντιπροσωπεύει περίπου το ένα πέμπτο του ΔΙΠΑΕ να μην εκπροσωπείται. 

Η παραπάνω ενέργεια, διαταράσσει την ισορροπία μεταξύ των συστατικών μερών του ΔΙΠΑΕ, μια ισορροπία που επιδιώχθηκε και διαφυλάχθηκε από την αρχή, ώστε το μεγάλο εγχείρημα της εν λόγω συνένωσης να είναι εφικτό και βιώσιμο, δημιουργώντας εύλογα σοβαρά ερωτηματικά για το μέλλον του νέου Ιδρύματος.

Κωνσταντίνος Μπούμπας: Για αυτό και για χιλιάδες άλλους λόγους σήμερα είναι άκρως απαραίτητη η άμεση τροποποίηση της σύνθεσής της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ώστε, εφόσον αυτή παραμείνει δεκαπενταμελής, να συμπεριληφθεί ένας τουλάχιστον αντιπρόεδρος και δύο μέλη από την πανεπιστημιούπολη Σερρών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

Προτίθεστε να μεριμνήσετε για την εκπροσώπηση του Νομού Σερρών στην Διοίκηση του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος όπως προτείνεται άνω , έτσι ώστε να αποκατασταθεί η κατάφωρη αδικία που προκαλεί η σχετική παράλειψη;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: