Κώστας Μπούμπας προς την Υπουργό Παιδείας: Ανεπαρκή τα μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων»

Κώστας Μπούμπας: Όπως πληροφορούμαστε από την «Πανελλήνια Επιστημονική Ένωση Διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» υπάρχουν τα εξής προβλήματα στις τάξεις των σχολικών μονάδων:

Α) Με τη λειτουργία των σχολικών μονάδων σε πλήρη σύνθεση (δηλ. με όλους τους μαθητές στις τάξεις), ανεξαρτήτως του εμβαδού των αιθουσών τους, δεν διασφαλίζεται η τήρηση της απαραίτητης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των μαθητών, γεγονός που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Είναι αξιοσημείωτο, δε, πως δεν πραγματοποιήθηκε ούτε ένας χωρισμός τμήματος με μεγάλο αριθμό μαθητών σε υποτμήματα, ακόμα και στις σχολικές μονάδες όπου υπάρχουν κενές αίθουσες διδασκαλίας, τόνισε ο Κώστας Μπούμπας.

Β) Ενώ οι οδηγίες του ΕΟΔΥ προβλέπουν «Συστηματική αποφυγή ανάμιξης των μαθητών που δεν ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή στην ίδια σταθερή ομάδα παιδιών σε όλες τις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής, περιλαμβανομένων ιδιαίτερα των διαλειμμάτων και της διδασκαλίας», η φοίτηση των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε μικτά τμήματα, όπου μπορεί να υπάρχει ανάμιξη μαθητών, ακόμα και από όλα τα τμήματα/τάξεις του σχολείου, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται παντελώς η λειτουργία του πρωινού προγράμματος με κλειστές ομάδες μαθητών, να καταστρατηγούνται και να ακυρώνονται βασικά μέτρα προφύλαξης.

Επίσης, στο πρωινό πρόγραμμα, δεν υλοποιείται η παραπάνω σύσταση του ΕΟΔΥ στην περίπτωση της διδασκαλίας Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στους μαθητές της Ε και ΣΤ τάξης, όταν προβλέπεται η ανάμιξη μαθητών από δύο διαφορετικά τμήματα σε ένα τμήμα Γαλλικών και σε ένα Γερμανικών.

Σημειωτέον ότι, μέχρι και σήμερα, καμία σχετική οδηγία δεν έχει αποσταλεί για τα θέματα αυτά. 

Γ) Η διάταξη με την οποία προβλέπεται ότι, σε κάθε σχολική μονάδα ορίζεται ένας υπεύθυνος για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων, λοίμωξης «COVID-19», με αναπληρωτή, επιβάλλει στους εκπαιδευτικούς να εκτελούν χρέη σχολίατρου ή/και σχολικού νοσηλευτή, καθήκοντα δηλαδή, εντελώς ξένα προς το αντικείμενό τους. Και μάλιστα, είναι απορίας άξιο το ότι, οι εν λόγω καλούνται να εκπαιδεύσουν στα σχετικά «ιατρικά θέματα» και το υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό! 

Δ) Οι ασαφείς οδηγίες σε περίπτωση που μαθητής/τρια εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη «COVID-19», η μη πραγματοποίηση μαζικών και επαναλαμβανόμενων τεστ, οι συνεχείς αλλαγές στις διατάξεις σχετικά με το ποιοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και δικαιούνται ειδική άδεια απουσίας, θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Ε) Η μη υποστήριξη των σχολικών μονάδων, με την τοποθέτηση ενός επιπλέον εκπαιδευτικού για την αντιμετώπιση των μεγάλων αναγκών που προκύπτουν λόγω έκτακτων απουσιών εκπαιδευτικών, δημιουργεί τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους.

Επίσης, μέχρι και σήμερα, καμία πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών δεν έχει πραγματοποιηθεί για την αναπλήρωση εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από τις σχολικές μονάδες με ειδική άδεια απουσίας, επειδή ανήκουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη «COVID-19». 

ΣT) Η μη υλοποίηση της εξαγγελθείσας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ταχύρρυθμης 20ωρης επιμόρφωσης όλων των εκπαιδευτικών στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, στο πλαίσιο της έγκαιρης προετοιμασίας όλων των σχολικών μονάδων για την αποτελεσματικότερη παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε όλους τους μαθητές, όταν και όπου αυτό απαιτηθεί, αποτελεί μια πολύ αρνητική εξέλιξη.

 Ζ) Η μη τοποθέτηση του αναγκαίου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους (9 ώρες όταν λειτουργεί και η Πρωινή Ζώνη), αλλά μόνο για 6,5 ώρες, καθιστά ανεφάρμοστες τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με τις οποίες: «Η συχνή, καθημερινή και συστηματική καθαριότητα και εφαρμογή απολυμαντικών στις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων κρίνεται κομβικής σημασίας για τη διαχείριση της πανδημίας “COVID-19”». 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός :

Κώστας Μπούμπας: Προτίθεσθε να μεριμνήσετε, το συντομότερο δυνατό, τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας;

   Προτίθεσθε να μεριμνήσετε, το συντομότερο δυνατό, τόσο για τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας αλλά και μάθησης στις σχολικές μονάδες, στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: