Ο Κώστας Μπούμπας με ερώτησή του προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Ενέργειας ζητά συμμόρφωση της Τουρκίας

Κώστας Μπούμπας: Απειλές για τη χώρα μας προερχόμενες από δράσεις εντός του κόλπου “Αλί Αγά”, της Τουρκίας

Σύμφωνα με τον κ.Μπούμπα, εντός του κόλπου «Αλί Αγά» στην Τουρκία, περίπου 50 χλμ. βορείως της Σμύρνης, λαμβάνουν χώρα ενέργειες, που μπορούν να χαρακτηριστούν, τόσο περιβαλλοντικού, όσο και εθνικού χαρακτήρα απειλές για τη χώρα μας, κοντά στα ελληνικά θαλάσσια σύνορα με τη γείτονα.

Όπως αναφέρει ο αρθρογράφος, αφενός, στην περιοχή αυτή λειτουργεί διαλυτήριο πλοίων με άκρως επισφαλείς περιβαλλοντικές συνθήκες και προϋποθέσεις, ενώ αφετέρου, υπάρχουν ενδείξεις και πληροφορίες ότι, από εκεί ξεκινούν δεξαμενόπλοια γεμάτα με εκατοντάδες λαθρομετανάστες, που καταλήγουν στα ελληνικά και στα ιταλικά παράλια.

Τα δε ομολογουμένως επικίνδυνα υλικά, που αποδομούνται κατά τη διαδικασία διάλυσης ενός πλοίου μετατρέπονται, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, σε επικίνδυνα απόβλητα.

Εάν δεν τηρούνται ορθές πρακτικές, όμως, τότε, αυτά τα απόβλητα καθίστανται επικίνδυνα για το περιβάλλον.

Για τον λόγο αυτό, οι περισσότερες χώρες έχουν επικυρώσει τη «Σύμβαση της Βασιλείας» και έχουν συμφωνήσει να εργασθούν, προκειμένου να επιτευχθεί μια περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία προκύπτουν από τη διάλυση πλοίων.

Κώστας Μπούμπας: Τα διαλυτήρια πλοίων στην περιοχή της Σμύρνης, όμως, έχει διαπιστωθεί ότι, έχουν «βρώμικη» προϊστορία για το περιβάλλον της Μεσογείου.

Επιστημονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε, πριν αρκετά χρόνια, στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου «Αλί Αγά», αποκάλυψε, όπως μας ενημερώνει ο άνω αρθρογράφος, υψηλά επίπεδα αλουμινίου, σιδήρου, καδμίου, νικελίου, ψευδαργύρου, φθορίου, νιτρικών αλάτων και φωσφορικών αλάτων.

Επίσης, διαπιστώθηκαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, τα οποία αναγνωρίσθηκαν, ως οι κύριοι ρυπαντές της παράκτιας ζώνης.

Σε μεταγενέστερη, δε, επιστημονική μελέτη, επίσης, ερευνήθηκαν οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και οργανικού άνθρακα σε ιζήματα του κόλπου «Αλί Αγά» για την αξιολόγηση της εκτίμησης περιβαλλοντικού κινδύνου.

Η εν λόγω μελέτη περιελάμβανε την ανίχνευση βαρέων μέταλλων όπως υδράργυρο, κάδμιο, μόλυβδο, χρώμιο, χαλκό, μαγγάνιο και νικέλιο.

Το συμπέρασμα και αυτής της έρευνας ήταν ότι, η περιοχή του «Αλί Αγά» είναι αρκετά επιβαρυμένη σε αυτά τα βαρέα μέταλλα, όπως καταλήγει το άρθρο. Γαλλική, δε, περιβαλλοντική οργάνωση, κατά το ως άνω άρθρο, αναφέρει πως τα διαλυτήρια του κόλπου «Αλί Αγά» θεωρούνται «μαύρα σημεία», που μολύνουν τη Μεσόγειο.

Αναφέρεται ότι, η Τουρκία, κατά τη διάλυση των πλοίων στον κόλπο «Αλί Αγά», εδώ και δεκαετίες, δεν ακολουθεί ορθές πρακτικές και μέτρα προφύλαξης για το περιβάλλον, με αποτέλεσμα να μολύνεται η Μεσόγειος με βαρέα μέταλλα.

Αυτά, όπως είναι διαπιστωμένο, καταλήγουν στα ψάρια της Μεσογείου και τα τελευταία καταλήγουν στους καταναλωτές.

Κώστας Μπούμπας: Εν κατακλείδει, μας προκαλεί εύλογη απορία, τον αν η ΕΕ έχει χρηματοδοτήσει τις ως άνω βιομηχανικές δράσεις διάλυσης σκαφών, παρά την επικινδυνότητά τους για το περιβάλλον, ανησυχία που μοιράζεται μαζί μας και ο αρθρογράφος του ανωτέρω άρθρου.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί: 

1. Προτίθεσθε να δρομολογήσετε τις απαραίτητες οχλήσεις προς την ΕΕ, προκειμένου να απαιτηθεί από μέρους της τελευταίας η συμμόρφωση της Τουρκίας με τις ελάχιστες προδιαγραφές προστασίας του τοπικού θαλάσσιου περιβάλλοντος στον κόλπο “Αλί Αγά”, κατά τις διεργασίες διάλυσης πλοίων, που λαμβάνουν χώρα στο χερσαίο αλλά και στο παραλιακό μέτωπο του τελευταίου κόλπου; 

2. Σε περίπτωση άρνησης της γείτονος να συμμορφωθεί με τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφαλούς για το θαλάσσιο περιβάλλον διεργασίες διάλυσης πλοίων στον παραπάνω κόλπο, προτίθεσθε να προτείνετε στην ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής πολιτικών, νομικών και οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, καθώς, η ανωτέρω αδιαφορία από μέρους της τελευταίας για προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος θέτει σε κίνδυνο, τόσο το ίδιο το θαλάσσιο περιβάλλον, όσο και τα ψάρια της περιοχής, την υγεία των καταναλωτών αλλά και τον τουρισμό σε ολόκληρη τη Μεσόγειο;

 3. Προτίθεσθε να προβείτε στις απαραίτητες καταγγελτικές ενέργειες και διαβήματα στην ΕΕ και στον ΟΗΕ, προκειμένου να επιβληθεί η άμεση παύση των οργανωμένων μεταφορών λαθρομεταναστών από το λιμάνι του ως άνω κόλπου προς τις χώρες-μέλη της ΕΕ της Μεσογείου;

Διαβάστε επίσης για τον Κώστα Μπούμπα: