Μιχάλης Πισκιούλης: Το 5ο Μνημόνιο είναι δεδομένο

Μιχάλης Πισκιούλης: Τα καθαρά νέα χρήματα που η Ελλάδα θα λάβει από τις Βρυξέλλες το 2021, 2022 και 2023 ανέρχονται συνολικά σε 12,12δις. Ούτε 72δις, ούτε καν 19δις!


Ακαθάριστα, η Ελλάδα θα λάβει 22,4δις, πιο συγκεκριμένα 19δις από το Ταμείο Ανάκαμψης (6,65δις το 2021, 6,65δις το 2022 και άλλα 5,7δις το 2023) συν άλλα περίπου 2δις από μικρή αύξηση ΕΣΠΑ και ΚΑΠ (κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική).


Από αυτά περί τα 22,4δις πρέπει να αφαιρεθεί το νέο χρέος που επωμίζεται το Ελληνικό Δημόσιο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που «ξεχνούν» να αναφέρουν τα Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας.

Πόσο είναι αυτό το χρέος;

Μιχάλης Πισκιούλης: Η Ελλάδα αναλαμβάνει να αποπληρώσει το 1,37% των 750δις που θα δανειστεί η Επιτροπή από τις «αγορές» εκ μέρους της Ένωσης – δηλαδή, 10,3δις.


Συμπερασματικά, η χώρα έχει λαμβάνει 12,12 δις (22,4 μείον 10,3).

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυτά το ποσά είναι κατα τι περισσότερα του 2% και με αυτά θα πρέπει η κυβέρνηση να κλείσει ελλείμματα προϋπολογισμού άνω του 10% του ΑΕΠ.

Καθώς αυτό δεν γίνεται, το 5ο Μνημόνιο είναι δεδομένο.

O κ. Μιχάλης Πισκιούλης είναι γραμματέας της τοπικής οργάνωσης Σερρών του ΜέΡΑ25 

Διαβάστε επίσης για το ΜέΡΑ25: