Πράξεις για την Μακεδονία: Γιατί δεν έγινε αναλογική κατανομή του ποσού των 200 εκ.;

Σύμφωνα με την Παράταξη της Περιφέρειας «Πράξεις για την Μακεδονία»

«Πράξεις για την Μακεδονία»:Ανακοινώθηκαν πρόσφατα τα αποτελέσματα του προγράμματος επιχορήγησης
επιχειρήσεων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και, δυστυχώς, όσα είχαμε
επισημάνει με επερώτησή μας προς τον κ. Απ. Τζιτζικώστα (επισυνάπτεται), από τον
Σεπτέμβριο του 2020, επιβεβαιώνονται πλήρως:

Α. Το αυθαίρετο «κατώφλι» – επιλογή του Περιφερειάρχη -των 10.000 ευρώ και η
επιλογή ορισμένων ΚΑΔ απέκλεισε την μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών και
επιχειρήσεων.

Β. Η απουσία αναλογικών κριτηρίων ευνόησε τις μεγάλες επιχειρήσεις και επέτρεψε
να επιχορηγηθεί μόνο το 1/3 από όσες υπέβαλαν αίτηση.

Γ. Από τις εκατοντάδες χιλιάδες εν δυνάμει υποψηφίων, κατέθεσαν δικαιολογητικά
μόνο 20.000, γιατί, προφανώς, οι υπόλοιποι διέβλεπαν ότι δεν είχαν καμία τύχη.

Για τους λόγους αυτούς η Παράταξη της Περιφέρειας «Πράξεις για την Μακεδονία» ρωτάμε:

-Γιατί δεν έγινε αναλογική κατανομή του ποσού των 200 εκ. σε όλους όσοι
πληρούσαν, έστω και αυτά, τα κριτήρια;

-Έχει διασφαλιστεί ότι οι επιχορηγούμενοι δεν έκαναν και δεν θα κάνουν
τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις;

-Έχει εξεταστεί αν η μετοχική σύνθεση επιχορηγούμενων επιχειρήσεων με χαμηλό
τζίρο το 2020, είναι παρόμοια με συναφείς επιχειρήσεις που εμφάνισαν αυξημένο
τζίρο, την ίδια περίοδο;

-Υπάρχουν περιπτώσεις επιδοτούμενων επιχειρήσεων ομοειδούς αντικειμένου
των οποίων το ΑΦΜ ανήκει σε στενούς συγγενείς;

-Γιατί δεν προβλέφθηκε να αφαιρεθεί από την επιχορήγηση τυχόν ποσό μη
επιστρεπτέας προκαταβολής από κρατικές ενισχύσεις κι έτσι να ωφεληθούν κι
άλλες επιχειρήσεις;

-Γιατί δεν δόθηκαν αναλυτικά στοιχεία ανά είδος επιχείρησης, γεωγραφική έδρα,
άθροιση μορίων, αλφαβητική καταχώρηση, ύψος επιχορήγησης κ. ά.


«Πράξεις για την Μακεδονία»: Η αγορά στενάζει και αγωνιά για την επόμενη μέρα. Η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
αδρανεί και προνοεί για ελάχιστους.

Η διοίκηση της Π.Κ.Μ. οφείλει να
παρουσιάσει όλα τα στοιχεία που θα απαντούν πειστικά, σε κάθε υπόνοια, ότι το
πρόγραμμα ήταν για λίγους.

Ο κ. Τζιτζικώστας να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί,
πέραν των άλλων, μετά την υγειονομική πανδημία ακολουθεί, δυστυχώς και
«πανδημία» κλεισίματος επιχειρήσεων και αυτό πρέπει να αποτραπεί.

Δείτε ακόμα