Σταύρος Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο

Äåýôåñç çìÝñá åñãáóéþí ôïõ 13ïõ ôáêôéêïý Óõíåäñßï ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ôï ÓÜââáôï 30 Íïåìâñßïõ 2019. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Ο νέος υφυπουργός Μακεδονίας – Θράκης Σταύρος Καλαφάτης

Σταύρος Καλαφάτης: Σύμφωνα με τον νέο υφυπουργό Μακεδονίας – Θράκης τo ενδιαφέρον του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται
έμπρακτα με μια σειρά αναπτυξιακών δράσεων και πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ενδεικτικά αναφέρω:

το Τεχνολογικό Πάρκο 4 ης γενιάς Thess Intec, την
ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τη μετατροπή του
Στρατοπέδου Παύλου Μελά σε Μητροπολιτικό Πάρκο Πολιτισμού και
Αναψυχής, δήλωσε ο Σταύρος Καλαφάτης.

Τα έργα που έχουν δρομολογηθεί συνεχίζονται και επιταχύνονται όπως έχει
δεσμευτεί η Κυβέρνηση.

Δείτε ακόμα