Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με 28 θέματα

Τη Μεγάλη Τετάρτη 24 Απριλίου συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο με 28 θέματα

Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

28 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών 17ης/02-11-2018, 18ης/12-11-2018, 19ης/12-11-2018, 20ης/26-11-2018, 21ης/07-12-2018 και 22ης/21-12-2018 συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Εισηγητής: Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 2ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης χρηματοδοτούμενου από Ίδιους Πόρους, έτους 2019

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 3ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών της Π.Ε Πέλλας χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), έτους 2019

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας

Θέμα 4ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης των Προγραμμάτων Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, χρηματοδοτούμενων (α) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και (β) από Ίδιους Πόρους (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων)

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 5ο: Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Επενδυτικών Δαπανών έτους 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 6ο: Έγκριση των θεωρημένων προγραμμάτων δημόσιας και μη δημόσιας δασοπονίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έτους 2019

Εισηγήτρια: Γερακίνα Μπισμπινά, Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 7ο: Έγκριση 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2019 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Προγραμματικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 8ο: Έγκριση της υπογραφής πρακτικού λύσης και θέσης σε εκκαθάριση της Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Ν.Ε.Θ. Α.Ε.)

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 9ο: Έγκριση περί αυτοδίκαιης ανάληψης οφειλής της υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε.

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 10ο: Έγκριση απόσυρσης και εκποίησης των υπ’ αριθμ. ΚΗΗ3523 & ΚΗΙ4770 υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εισηγήτρια: Παρασκευή Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Θέμα 11ο: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως τακτικό μέλος και ορισμός εκπροσώπου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Οι πόλεις του Μέγα Αλεξάνδρου»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μονή Λαζαριστών»

Εισηγητής: Αλέξανδρος Θάνος, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 13ο: Έγκριση αύξησης δαπάνης για πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας των γραφείων της Περιφερειακής Ενότητα Ημαθίας και των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας, για το έτος 2019 στον Φορέα 0721 ΚΑΕ 1232

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 14ο: Έγκριση σκοπιμότητας για την επιχορήγηση του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας για αγορά φορείων μεταφοράς συνολικής δαπάνης 7.500,00€

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 15ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων Π.Ε. Κιλκίς έτους 2019

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της 3ης ΥΠΕ και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για «Αποκατάσταση αύλειου χώρου Κέντρου Υγείας Άρνισσας», προϋπολογισμού 20.000,00 €

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 17ο: Έγκριση τρόπου επιλογής εργοληπτικών-μελετητικών επιχειρήσεων για τα έργα- μελέτες- επιστημονικές υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 18ο: Έγκριση σχεδίου κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και λήψης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ 10ης ΕΠΟ ΤΗΣ ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ»

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας

Θέμα 19ο: Αποδοχή εκχώρησης μετοχών από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Ε.Δ. Κ.Μ.) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) εταίρων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και κατ’ ακολουθία τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 20ο: Έγκριση καθορισμού ύψους ημερήσιου τέλους στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Σερρών

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 21ο: Έγκριση τροποποίησης της 235/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΕΟΖ7ΛΛ-6ΔΩ) με θέμα: «Αποδοχή της έκθεσης εκκαθάρισης της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ (ΝΕΠΟΣ)» και απαλλαγή των ορισθέντων εκκαθαριστών με την υπ΄αριθ. 156/26-4-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας»

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

Θέμα 22ο: Έγκριση παράτασης του ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 A)

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής

Θέμα 23ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης με επιλογή αναδόχου με ανοιχτή διαδικασία (άρθρο 27 του Ν. 4412/2016) για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδοστρώματος στην παράπλευρη οδό της Περιφερειακής στην περιοχή Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου» προϋπολογισμού 700.000 € (συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης) σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 24ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης για την επιλογή αναδόχου, με απευθείας ανάθεση (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016), για την εκτέλεση του έργου:«Ορισμός ανεξάρτητου πιστοποιημένου εκτιμητή για τη σύνταξη έκθεσης εκτίμησης της αξίας των απαλλοτριούμενων, για τα έργα Περιμετρική οδός Πολυγύρου και Νότια Παράκαμψη Εδεσσας και για τη βεβαίωση πιστοποίησης της αξίας της εδαφικής έκτασης», σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών & Δικτύων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Θέμα 25ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Ημαθίας

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας

Θέμα 26ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Κιλκίς

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς

Θέμα 27ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Πέλλας

Εισηγήτρια: Αθηνά Αθανασιάδου – Αηδονά, Αν. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας

Θέμα 28ο: Έγκριση για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων Π.Ε. Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here