-Βασίλη τον άκουσες τον Σπίρτζη; «Θα επαναφέρει τη δημοκρατία, είτε με το καλό είτε με το άγριο». -Μάλλον θα ξέχασε τα λαϊκά ... δικαστήρια! Ειδάλλως..

Σύφωνα με τον Θεόφιλο Λεονταρίδη: Δρομολογείται η στελέχωση του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας

Την ανάγκη στελέχωσης των φυλακών Νιγρίτας με προσωπικό που είχε επισημάνει με την από 04/10/2022 ερώτησή του ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης, αναγνώρισε ο αρμόδιος Υπουργός, σε σχετική απάντησή του. 

Συγκεκριμένα, στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει ότι για τις λοιπές -2- θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης – επί συνόλω 33 – που είναι αυτή τη στιγμή κενές, επίκειται η πλήρωσή τους, μέσω του Α.Σ.Ε.Π.

Επιπλέον, στο πλαίσιο Προκήρυξης του πρώην Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού προβλέπεται η κάλυψη -3- ακόμη θέσεων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 9Κ/2021 προβλέπεται η ενίσχυση του Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας με -7- επιπλέον υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Φύλαξης, καθώς και με -11- υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης και -1- ακόμη υπάλληλο του ιδίου κλάδου που προστατεύεται από τις διατάξεις του ν. 2643/ 1998.

Επιπρόσθετα, στην απάντησή του ο Υπουργός αναφέρει ότι με σχετικό αίτημα προς το Α.Σ.Ε.Π. ζητήθηκε η έκδοση Προκήρυξης για θέσεις διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, μεταξύ άλλων και για το Κ.Κ. Νιγρίτας, στο οποίο αφορούν -1- θέση κλάδου ΠΕ Κοινωνιολόγων, -1- θέση κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας (ειδικότητας Κοινωνικής Εργασίας), -2- θέσεις κλάδου ΤΕ Υγείας και Πρόνοιας (ειδικότητας Νοσηλευτικής), -1- θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής και -1- θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού.

Η καίρια παρέμβαση του βουλευτή Θεόφιλου Λεονταρίδη στην ανάδειξη του προβλήματος στελέχωσης των φυλακών και η θετική, στο μέτρο του δυνατού, ανταπόκριση που βρήκε από τον αρμόδιο υπουργό, δίνει τη δυνατότητα της ενίσχυσης του προσωπικού των φυλακών Νιγρίτας, με την εξυπηρέτηση των αναγκών της. Η προσπάθεια για την επαρκή στελέχωση των φυλακών συνεχίζεται ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.    

Exit mobile version