Θεόφιλος Λεονταρίδης: Σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

Πρότεινε ο πρώην υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης για τα άτομα με αναπηρία ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης.

Απόλυτη προτεραιότητα της Κυβέρνησης η ουσιαστική και αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία . Ολοκληρωμένο συνεκτικό και
αναλυτικό σχέδιο δράσης .

Την θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής κάρτας αναπηρίας για περισσότερες και
μεγαλύτερες υπηρεσίες , την προστασία των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, γενναία
εμπροσθοβαρή φορολογική πολιτική:

  • Για την παιδεία: την πρόσβαση σε σχολικά κτήρια , δια βίου εκπαίδευση, ψηφιακή κατάρτιση , αναβαθμισμένοι βρεφονηπιακοί σταθμοί ( με ψυχολόγους , ψυχιάτρους κλπ) .
  • Για την καθημερινότητα: ατομικό προσωπικό βοηθό και την αυτόνομη κατοικία
  • Για την υγεία: την βελτίωση της πρόσβασης σε όλες τις δομές υγείας και αποθεραπείας και την αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών υγείας .
  • Για την απασχόληση: κίνητρα για νέα μέτρα απασχόλησης .
  • Για τον τουρισμό, πολιτισμό: την προσβασιμότητα σε πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα , παραλίες , αρχαιολογικούς χώρους , ιστορικά μνημεία κ.α .

Ο πρώην Υπουργός Θεόφιλος Λεονταρίδης μιλώντας στην Βουλή κατά τη
συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων και της Ειδικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με θέμα ημερήσιας διάταξης
«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία» μεταξύ άλλων
τόνισε :

Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί αναγκαίο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Εθνικού
Προγράμματος Δράσης για τα άτομα με αναπηρία και αυτό ολοκληρώνεται μέσα από
διάλογο, συνεργασία και σχεδιασμό που έλαβε χώρα όλο αυτό το διάστημα.

Μέσα από έξυπνες και στοχευμένες πολιτικές προκρίνουμε μία σύγχρονη και
εξειδικευμένη αντίληψη που θα προωθεί τα αναγκαία μέτρα και τις νομοθετικές ρυθμίσεις
για τη θεσμική προστασία των ατόμων με αναπηρία.

Αχρησιμοποίητες δομές υγείας, έλλειψη προσβασιμότητας στην πλειοψηφία των
υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων της επικράτειας, ασφαλιστικές ανισότητες,
αδράνεια στο ζήτημα της εκπαίδευσης και αδιαφορία για την επαγγελματική ένταξη
αποτελούν στοίχημα για μια διαφορετική αντίληψη και σχεδιασμό για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης.

Η Ηλεκτρονική Κάρτα Αναπηρίας θα δώσει τη δυνατότητα για περισσότερες και
μεγαλύτερες προσβάσιμες υπηρεσίες.

Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία απαιτεί μία
εμπροσθοβαρή, όπως είπε και ο κ. Υπουργός, γενναία φορολογική πολιτική, όπως και η
εξισορρόπηση των ανισοτήτων στις κρατικές παροχές.

Όσον αφορά στον τομέα της εκπαίδευσης απαιτείται εξασφάλιση προσβασιμότητας
σε όλα τα εκπαιδευτικά κτίρια ή ψηφιακή κατάρτιση ή αναβαθμισμένοι βρεφονηπιακοί
σταθμοί με βρεφονηπιοκόμους, ψυχιάτρους, ψυχολόγους για έγκαιρη διάγνωση σε
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, όπως επίσης στον τομέα της υγείας η βελτίωση στην
πρόσβαση στην υγεία των ατόμων με αναπηρία.

Η αξιοποίηση των υφιστάμενων δομών υγείας και αποκατάστασης, καθώς και ο
εκσυγχρονισμός και η μετεξέλιξή τους σε αξιόπιστα κέντρα αποκατάστασης, ώστε να
σταματήσει η μετανάστευση σε ξένα κέντρα, προκειμένου να δημιουργηθούν σημαντικά
κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας.

Όσον αφορά την απασχόληση, κίνητρα για νέα μέτρα απασχόλησης, επέκταση της
προσβασιμότητας στους εργασιακούς χώρους, καθώς και στους χώρους υγιεινής, σίτισης
και υποδοχής.

Η ενίσχυση της υποστηριζόμενης εργασιακής απασχόλησης.

Όσον αφορά για τον τουρισμό, εφαρμογή των μέτρων προσβασιμότητας σε πάσης
φύσεως τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικά
μνημεία, παραλίες και άλλα.

Πιστεύω, για να είμαι και σύντομος, ότι το πρόγραμμα ανάκαμψης θα δώσει μεγαλύτερη
ευχέρεια για να υλοποιήσουμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και για την ολιστική αντιμετώπιση
όλων αυτών των πολυπαραγοντικών και πολυεπίπεδων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με αναπηρία ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες κοινωνικής ένταξης και να
μετεξελιχθούν σε παραγωγικούς και ενεργούς πολίτες , αποτελούν προτεραιότητα μιας
ολοκληρωμένης κυβερνητικής πολιτικής.

Δείτε ακόμα για τον Θεόφιλο Λεονταρίδη