Απόστολος Τζιτζικώστας: Οι πόροι να επενδυθούν άμεσα με τη συμμετοχή Περιφερειών και Δήμων

Μετά τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Τα μέτρα στα οποία συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν ιστορικό παράδειγμα αλληλεγγύης και αντιμετωπίζουν με επαρκή τρόπο την άνευ προηγουμένου κρίση που προκάλεσε η πανδημία.

Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ και το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει άμεσα να τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών, στις Περιφέρειες και τους Δήμους ολόκληρης της Ευρώπης.

Είναι ζωτικής σημασίας να επενδύσουμε τους σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους εκεί που υπάρχουν πραγματικές ανάγκες και να αξιοποιήσουμε και το τελευταίο ευρώ, έτσι ώστε να πιάσει τόπο και να στηριχθούν οι πολίτες».

Όπως τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας:

«Παρά τις περικοπές και τους συμβιβασμούς της τελευταίας στιγμής, ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τις τοπικές κοινωνίες να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της πανδημίας του κορονοϊού, όπως η προστασία και η στήριξη των πολιτών, η επανεκκίνηση της οικονομίας και η ενίσχυση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Αυτοί οι πόροι θα επιτρέψουν τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

Οι τοπικές κοινωνίες θα μπορέσουν να δημιουργήσουν ποιοτικές και λιγότερο ρυπογόνες μεταφορές και δημόσιες υποδομές και να επιταχύνουν την ψηφιοποίησή τους.

Οι πόροι θα ενισχύσουν αποφασιστικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας, και θα δώσουν επίσης τη δυνατότητα για να γίνουν οι βιομηχανίες μας πιο αποδοτικές ενεργειακά και άρα πιο ανταγωνιστικές.

Όλοι μας –θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές- μοιραζόμαστε πλέον την ιστορική ευθύνη να θέσουμε σε λειτουργία όλα τα διαθέσιμα εργαλεία σε όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων το ταχύτερο.

Αυτό απαιτεί πραγματική και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.

Πρέπει να αποφύγουμε την υπερβολική συγκέντρωση, που θα υπονόμευε τον αντίκτυπο αυτών των σημαντικών αποφάσεων.

Απόστολος Τζιτζικώστας: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει τώρα τον κρίσιμο ρόλο του

Είμαι πεπεισμένος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διαδραματίσει τώρα τον κρίσιμο ρόλο του για την οριστικοποίηση της συμφωνίας που επετεύχθη και τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου, διασφαλίζοντας ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της Ευρώπης θα συμμετέχουν ενεργά στην αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων και στην παραγωγή απτών αποτελεσμάτων για τους πολίτες».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, ως το συλλογικό όργανο ενός εκατομμυρίου αιρετών περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ζήτησε τα εξής (δήλωση 8ης Μαΐου 2020):

1.Ένα σχέδιο βιώσιμης, ανθεκτικής και κοινωνικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός Ταμείου Ανάκαμψης, που θα συνδέεται με έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων ευρώ.

2.Έναν Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Υγείας για την ενίσχυση των υποδομών δημόσιας υγείας και για την αξιολόγηση, επαναπροσδιορισμό και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών συστημάτων υγείας.

3.Σχέδια χρηματοδότησης για να βοηθήσουν τις περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες να αντισταθμίσουν τις τοπικές φορολογικές απώλειες και να αναδιοργανώσουν τις δημόσιες υπηρεσίες τους.

4.Απλοποιημένες διαδικασίες για τη χρηματοδότηση βιώσιμων τοπικών υποδομών.

5.Ειδικές διευκολύνσεις και νομικές ρυθμίσεις για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του τουρισμού και τους πολιτισμού.

6.Ειδικό σχέδιο για την ύπαιθρο και τον αγροδιατροφικό κλάδο, προκειμένου να εισαχθεί η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και η συνδεσιμότητα σε όλες τις αγροτικές περιοχές.

Διαβάστε επίσης για τον Απόστολο Τζιτζικώστα: