Κώστας Μπούμπας προς την Υπουργό Πολιτισμού : Προτίθεσθε να εκδώσετε διευκρινιστική οδηγία για τους Διδασκάλους του JUDO;

Ερώτηση του Κωνσταντίνου Μπούμπα, βουλευτού Νομού Σερρών προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Άθλημα JUDO»

Αναλυτικά παρουσιάζεται η ερώτηση του κ. Μπούμπα 1. Ο Ν.2725/99 (άρθρο 3) αναφέρεται στους προπονητές και όχι στους διδασκάλους «JUDO», κατόχους από το 1 ο ως το 10ο «ΝΤΑΝ».

Ο διδάσκαλος του «JUDO» δεν είναι προπονητής και κακώς τον συμπεριλαμβάνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου σας

στον κλάδο των επαγγελματιών προπονητών.

Από την Παγκόσμια ομοσπονδία «JUDO» προβλέπεται η διδασκαλία του «JUDO» από το 1ο «ΝΤΑΝ» και πάνω, ενώ απαιτείται πολύχρονη εμπειρία.

Κατόπιν των ανωτέρω, είναι προφανές ότι, δεν μπορεί ένας προπονητής να διδάξει «JUDO», εάν δεν έχει το 1 ο «ΝΤΑΝ».

Για την απονομή, όμως, του 1ου «ΝΤΑΝ», αρμόδια είναι μόνον η Επιτροπή δασκάλων «JUDO», που διοργανώνει η «ΕΟΤ» (Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο),

κατ΄ έτος, με ημερίδες εξετάσεων για απόδοση της «Μαύρης ζώνης» ( 1 ο «ΝΤΑΝ» και ούτω καθεξής ).

Συνεπώς, από τα παραπάνω προκύπτει ότι, οι διδάσκαλοι του «JUDO», από το 1 ο ως το 9 ο «ΝΤΑΝ»,

έχουν το δικαίωμα να διδάσκουν «JUDO» και όχι να εννοούνται επαγγελματίες προπονητές.


Συμπερασματικά, εάν σήμερα υπάρχει σε όλες τις χώρες παγκοσμίως το «JUDO», το γεγονός οφείλεται στους διδασκάλους και όχι στους προπονητές,

οπότε, δεν μπορεί να απαξιώνεται η ιδιότητα του διδασκάλων κατόχων μέχρι και του 8ου -9 ου -10ου «ΝΤΑΝ», που μέχρι σήμερα διδάσκουν το «JUDO» και στην Ελλάδα, ενώ ανάμεσά τους υπάρχουν και Ολυμπιονίκες.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται η κ. Υπουργός :


Προτίθεσθε να εκδώσετε διευκρινιστική οδηγία για τους Διδασκάλους του «JUDO», ώστε να αποσαφηνιστεί ότι οι εν λόγω διδάσκουν το εν λόγω άθλημα και δεν προπονούν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω