2ο Δημ. Ηράκλειας και 20ο Δημ. Σερρών: Συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS-KA220-SCH

Το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηράκλειας μαζί με το 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και το Φορέα Διαχείρισης Κερκίνης συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS-KA220-SCH,με κωδικό αριθμό 2021-1-FR01-KA220-SCH-000034470 και τίτλο “Η2Ο” για τα επόμενα τρία χρόνια.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία και οργανισμοί από την Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα που συνορεύουν και υλοποιούν προγράμματα με Λίμνες και σκοπό έχει την αναάδειξη της περιβαλλοντικής συνείδησης και της προστασίας των Λιμνών.

Στα πλαίσια του προγράμματος τα δύο Σερραϊκά σχολεία με Εκπαιδευτικούς και Μαθητές επισκέφτηκαν το Ιδιωτικό Σχολείο Jeanned’ Arc στο Εθνικό Πάρκο της Chartreuse στην Λίμνη Aiguebelette στις στις 2-7 Μαίου 2022 και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και  υπαίθριες δραστηριότητες.