Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης:Το πρόγραμμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη Σερρῶν καί Νιγρίτης ἀνακοινώνονται τά ἑξῆς ἀναφορικῶς μέ τό πρόγραμμα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου για τις προσεχείς ημέρες.

– Συ­νε­χί­ζον­ται στὶς 6:00 τὸ ἀ­πό­γευ­μα τοῦ Σαβ­βά­του, στὸν Ἱ­ε­ρὸ Να­ὸ Τι­μ. Σταυ­ροῦ Σερ­ρῶν, οἱ κα­θι­ε­ρω­μέ­νοι Ἀρχιερατικοί Ἑ­σπε­ρι­νοί με­τὰ θεί­ου κη­ρύγ­μα­τος. Ὁ­μι­λη­τής στὸν Ἑ­σπε­ρι­νὸ αὐ­τοῦ τοῦ Σαβ­βά­του 16 Φεβρουαρίου, θὰ εἶ­ναι ὁ Αἰδεσ.

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Φωτιάδης, Προϊστάμενος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Ἁγ. Νικήτα Σερρῶν.

 – Τὴν Κυ­ρι­α­κὴ 17 Φεβρουαρίου, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Θεολόγος θὰ ἱ­ε­ρουρ­γή­σει στὴν Ἀρχιερατική θ. Λειτουρ­γί­α, πού θὰ τε­λε­σθεῖ στὸν Ἱ­ε­ρὸ Ναό Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης τοῦ Δ.Δ. Ἁγ. Ἑλένης.

 – Τήν Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου, στίς 11:00 τό πρωΐ, ὁ Σεβ. θά χοροστατήσει στήν Δοξολογία, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Ἁγ. Γεωργίου Νιγρίτης, μέ ἀφορμή τήν 106η ἐπέτειο ἀπελευθερώσεως τῆς πόλεως.

 – Στίς 6:00 τό ἀπόγευμα τῆς ἴ­διας ἡ­μέ­ρας, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας θά χοροστατήσει στόν πανηγυρικό Ἀρχιερατικό Ἑσπερινό, πού θά τελεσθεῖ στόν Ἱερό Ναό Τιμ. Προδρόμου Κουβουκλίων, μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῆς ἱ­ε­ρᾶς μνήμης τοῦ ὁσίου Βαραδάτου, ἡ εἰκόνα τοῦ ὁποίου εὑ­ρί­σκε­ται ἀποθησαυρισμένη ἀ­πὸ πολ­λῶν ἐ­τῶν στόν ὡς εἴ­ρη­ται Ἱερό Ναό.