Συμμαχία Σερραίων: «Στηρίζουμε το Σερραίο Επιχειρηματία»

Με 15 προτάσεις ο υποψήφιος Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης και η Συμμαχία Σερραίων θέλει να τονώνει την εργασία στο Δήμο Σερρών και να βοηθήσειάμεσα το Σερραίο επιχειρηματία

Αναλυτικά παρουσιάζονται οι προτάσεις της Συμμαχίας Σερραίων.

Μειώνουμε κατά 30% τα δημοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις.

Απαλλάσουμε από τα δημοτικά τέλη ειδικές κατηγορίες επιχειρηματιών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ κλπ).

Χορηγούμε πλήρη απαλλαγή για όλες τις νέες επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα έτη της λειτουργίας τους και την επεκτείνουμε με κάθε αύξηση της απασχόλησης.

Δημιουργούμε θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας με παροχή δωρεάν χώρου και χρηματοδότησης όλων των εξόδων λειτουργίας σε όλες τις startup επιχειρήσεις.

Αναδεικνύουμε τις Σέρρες πόλη προορισμού σαββατοκύριακου και για τις 52 εβδομάδες του έτους, με δημιουργία εκδηλώσεων και θεσμών.

Μεταφέρουμε την «Πολιτεία των Ευχών» στο κέντρο της πόλης στον άξονα Πλατεία Ελευθερίας – Μεραρχίας – Διοικητήριο, μέσα στην αγορά.

Στηρίζουμε έμπρακτα τους επιχειρηματίες στη ΒΙΠΕ, με συνεχείς συνέργειες και υποδομές απαραίτητες για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Διεκδικούμε και διευκολύνουμε την επέκταση του δικτύου του φυσικού αερίου για επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Στοχεύουμε στην ανάδειξη του Λαϊλιά, σαν χώρο 12μηνου προορισμού με συγκεκριμένες ενέργειες, δράσεις και εκδηλώσεις.

Σχεδιάζουμε την μετατροπή του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο σε επιχειρηματικό πάρκο.

Στοχεύουμε στην από κοινού διοργάνωση της SEREXPO με όλους τους φορείς, με την ίδρυση ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης της έκθεσης

Δημιουργούμε μαζί με το Επιμελητήριο μια νέα υπηρεσία εύρεσης απασχόλησης, για σύζευξη της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.

Αναδεικνύουμε το αυτοκινητοδρόμιο Σερρών σαν κυρίαρχο αναπτυξιακό εργαλείο, μέσα από συνέργειες και συνεργασίες με επιχειρηματίες και ομίλους και την εντονότερη διάχυση της λειτουργίας του στη σερραϊκη κοινωνία. Παράλληλα δημιουργούμε και λειτουργούμε το «Μουσείο Αυτοκινήτου».

Σχεδιάζουμε από κοινού με όλους τους επαγγελματικούς φορείς εμπορικές αποστολές – αδελφοποιήσεις – συνέργειες εξωστρέφειας και δράσεις προσέλκυσης επενδύσεων.

Ενισχύουμε όλες τις πρωτοβουλίες της επιχειρηματικής κοινότητας με στόχο την ανάπτυξη.