05/12/2023
7 C
Serres

Για αγρότες και κτηνοτρόφους Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ΟΣΔΕ

Διαθέσιμη στους χειριστές των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων και σε κάθε αγρότη ξεχωριστά είναι από χθες η βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ, ενώ έχει αρχίσει και επί της ουσίας η διαχείριση των δηλώσεων στο δημόσιο νέφος του gov.gr. 

Οι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ μπορούν και να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις δηλώσεις για το έτος ενίσχυσης 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr, σύμφωνα και με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου. 
Στην σχετική ανακοίνωση, επισημαίνεται ακόμα ότι τις επόμενες ημέρες θα δημοσιευθούν τα τελευταία ΦΕΚ που σχετίζονται με το καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων της ΚΑΠ, όπως διαμορφώνεται στο ισχύον, νέο πλαίσιο 2023-2027. 

Ανοιχτή η πύλη του ΟΣΔΕ στο gov.gr: Ξεκινά η διαχείριση των δηλώσεων


Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα οι παραγωγοί και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ θα μπορούν να επεξεργάζονται και να υποβάλουν τις ΕΑΕ 2023 στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του gov.gr.

Την Παρασκευή εκδόθηκαν τρείς αποφάσεις  οι οποίες περιγράφουν:

Τις δεσμεύσεις που πρέπει να τηρούν οι γεωργοί προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι κοινοτικών ενισχύσεων (αιρεσιμότητα) (ΦΕΚ Β΄3777/9-6-23)


Το οικολογικό σχήμα της Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας  το οποίο διαθέτει τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό από τα οικολογικά σχήματα (ΦΕΚ Β΄3776/9-6-23)

Τις ασυμβατότητες μεταξύ των οικολογικών σχημάτων ώστε να γνωρίζει ο παραγωγός πόσα και ποιά οικολογικά σχήματα μπορεί να ενεργοποιήσει στο αγροτεμάχιό του (ΦΕΚ Β΄3778/9-6-23)

Μέσα στις επόμενες  ημέρες θα  εκδοθούν και οι υπόλοιπες εφαρμοστικές αποφάσεις που αφορούν στις άμεσες ενισχύσεις του ΣΣ ΚΑΠ για το 2023-2027.

Στόχοι του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου


Σύμφωνα με την αρχή της «επιμερισμένης διαχείρισης» υπεύθυνες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των πληρωμών στους γεωργούς της χώρας τους είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Το κύριο στοιχείο του συστήματος διαχείρισης πληρωμών είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ).

Το ΟΣΔΕ διασφαλίζει την ορθή εκτέλεση των συναλλαγών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των καθεστώτων ενίσχυσης βάσει της έκτασης και των ζώων, προλαμβάνει, εντοπίζει και παρακολουθεί τις παρατυπίες, ανακτά τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και βοηθά τους γεωργούς να υποβάλλουν ορθές αιτήσεις

Κατά τη δημιουργία του οικείου ΟΣΔΕ, οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν κατάλληλη τεχνολογία, με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ελέγχων.

Έλεγχος των χρημάτων των φορολογουμένων

Η εισοδηματική στήριξη των γεωργών προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Καθώς το εν λόγω ταμείο απορροφά μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι βέβαιοι ότι οι χώρες της ΕΕ χορηγούν εισοδηματική στήριξη στους γεωργούς που πρέπει και ότι ανακτούν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Στοιχεία του ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ αποτελείται από μια σειρά ψηφιακές και διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων, και συγκεκριμένα ένα σύστημα ταυτοποίησης όλων των γεωργικών εκτάσεων στις χώρες της ΕΕ, το σύστημα αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), ένα σύστημα που επιτρέπει στους γεωργούς να επισημαίνουν με γραφικά τις γεωργικές εκτάσεις για τις οποίες υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης (αίτηση με γεωχωρικά στοιχεία), μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ζώα στις χώρες της ΕΕ στις οποίες εφαρμόζονται καθεστώτα ενίσχυσης με βάση τα ζώα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου το οποίο εξασφαλίζει συστηματικούς ελέγχους των αιτήσεων ενίσχυσης βάσει μηχανογραφημένων διασταυρούμενων ελέγχων και φυσικών ελέγχων στις εκμεταλλεύσεις (επιτόπιοι έλεγχοι)

Η διαδικασία του ΟΣΔΕ

Το ΟΣΔΕ εξασφαλίζει τη διαχείριση και τον έλεγχο της εισοδηματικής στήριξης με τυποποιημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Κατά κανόνα, το ΟΣΔΕ καλύπτει μια διαδικασία διάρκειας ενός έτους, η οποία ξεκινά με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης εισοδηματικής ενίσχυσης από τους γεωργούς. Για τη στήριξη των γεωργών στη διαδικασία αυτή, οι εθνικές διοικήσεις πρέπει να τους παρέχουν προκαθορισμένες πληροφορίες τις οποίες οι ίδιοι μπορούν να επιβεβαιώσουν, να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν.

Στη συνέχεια, οι εθνικές διοικήσεις ελέγχουν κατά πόσον οι γεωργοί πληρούν τις προϋποθέσεις εισοδηματικής στήριξης, με διοικητικούς ελέγχους όλων των αιτήσεων και επιτόπιους ελέγχους σε δείγμα των γεωργών.

Ακολουθούν οι πληρωμές στους γεωργούς, όπου λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευρήματα των διοικητικών και των επιτόπιων ελέγχων. Τέλος, η εθνική διοίκηση επικαιροποιεί τις προκαθορισμένες αιτήσεις ενίσχυσης για το επόμενο έτος, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του τρέχοντος έτους.

Οι χώρες της ΕΕ λειτουργούν το ΟΣΔΕ μέσω διαπιστευμένων οργανισμών πληρωμών. Το σύστημα εφαρμόζεται σε όλα τα καθεστώτα εισοδηματικής στήριξης (υποχρεωτικά ή μη), καθώς και σε ορισμένα μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης που χορηγούνται με βάση τον αριθμό των εκταρίων ή των ζώων που κατέχει ο γεωργός. Οι χώρες της ΕΕ χρησιμοποιούν επίσης το ΟΣΔΕ για να διασφαλίσουν ότι οι γεωργοί τηρούν ορισμένες από τις απαιτήσεις και τα πρότυπα που επιβάλλονται από την πολλαπλή συμμόρφωση.

Ακολουθήστε το e-vima.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις


ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ.

 

Αγία Βαρβάρα: Γιατί θεωρείται προστάτιδα του Πυροβολικού – Τι συμβολίζει το ποτήρι που...

Στη Ορθόδοξη εικονογραφία η Αγία Βαρβάρα ζωγραφίζεται πολλές φορές μ’ ένα ποτήρι στο χέρι. Στις 4 Δεκεμβρίου τιμάται από την Εκκλησία η μνήμη της μεγαλομάρτυρος...

Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Στο ταμείο από σήμερα οι άνεργοι για να πληρωθούν

Το ποσό που δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων ΟΑΕΔ: Στο ταμείο από σήμερα οι άνεργοι για να πληρωθούν Από σήμερα Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου, ξεκινάει η καταβολή του δώρου...

Χάκερς επιτίθενται σε πελάτες της booking.com- Συναγερμός και στην Ελλάδα

Στο στόχαστρο χάκερ το booking.com και οι πελάτες της πλατφόρμας - Θύματα και στην Ελλάδα Οι χάκερς αυξάνουν τις επιθέσεις τους σε πελάτες της Booking.com...

Τα σκοτεινά μυστικά πίσω από το «Πολικό Εξπρές»

Πίσω από το θαυμαστό κόσμο του Άγιου Βασίλη υποβόσκει μια σκοτεινή πραγματικότητα Η ταινία «Το πολικό εξπρές», που κυκλοφόρησε το 2004 και βασίζεται στο παιδικό...

Διαβάστε επίσης

Δείτε επίσης.

 

Τζέιν Φόντα στα 85 της: Αν βγω ποτέ ξανά ραντεβού, θα είναι μόνο με κάποιον 20χρονο

Η σταρ του Χόλιγουντ αποκάλυψε την αδυναμία που τρέφει για τους μικρότερους άνδρες Η Τζέιν Φόντα αποκάλυψε πως αν υπήρχε περίπτωση να βγει ραντεβού με κάποιον αυτό...

Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερρών: Μουσική διαμαρτυρία τη Κυριακή!

Ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Σερρών διοργανώνει Μουσική διαμαρτυρία την ερχόμενη Κυριακή 03/12/2023 11:30 π.μ. στη Πλατεία Κρονίου με αφορμή τη Παγκόσμια ημέρα ΑμεΑ. Είμαστε σε...

Άρση της Ασυλίας των Τραπεζιτών: Επαναφορά της δικαιοσύνης ή μήπως η συνέχιση της φάρσας;

Σε οποιαδήποτε χώρα του πολιτισμένου κόσμου, οι κυβερνήσεις που έχουν πάρει μέρος σε σκάνδαλα όπως αυτό στο οποίο αναφερόμαστε στο τρέχον Δ.Τ., θα είχαν...

Συνέχισε να διαβάζεις