Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα…

Μικρά πράγματα που όμως κάνουν τον άνθρωπο Μεγάλο

Ευγένεια…
Σεβασμός…
Τιμιότητα…
Καλοσύνη…
Ηθική…

via