14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Θεματικές ενότητες και προτάσεις

14Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ: Θεματικές ενότητες και προτάσεις

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων:

«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ»

«ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ και ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ» ήταν το θέμα συζήτησης, το απόγευμα του Σαββάτου 20 Απριλίου 2019,

στο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων που διεξάγεται στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου ELPIDA RESORT, στις Σέρρες.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς Γεώργιος Σταματογιάννης ήταν ο πρώτος εισηγητής,

αναπτύσσοντας αρχικά το θέμα:

«Διαφήμιση δικηγόρων και δεοντολογία: προσέγγιση δεδομένων άλλων κρατών και προσπάθεια αναβάθμισης του ρόλου της διαφήμισης στην βελτίωση της παροχής νομικών υπηρεσιών.

Πολύ-επαγγελματικές ενώσεις και σύγχρονες μορφές αντιποίησης δικηγορικού λειτουργήματος».

«Μπορούμε πλέον να υποστηρίξουμε βάσιμα ότι η δημόσια προβολή του δικηγορικού επαγγέλματος και των βασικών στοιχείων που συγκροτούν την επαγγελματική ταυτότητα του δικηγόρου είναι καταρχήν επιτρεπτή εφόσον αυτή δεν οδηγεί σε δημόσια έκθεση του δικηγόρου,

αθέμιτη εμπορική διαφημιστική πρακτική και εντέλει απαξίωση του δικηγορικού λειτουργήματος»,

ανέφερε μεταξύ άλλων,

ο κ. Σταμτογιάννης.

Εν συνεχεία,

ολοκλήρωσε την εισήγησή του με το θέμα:

«Δικηγορία και θεσμοί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Διαμεσολάβηση – Διαιτησία)».

«Οι βασικές διαφορές που αφορούν τους δυο αυτούς θεσμούς συνίστανται στο ότι στη διαμεσολάβηση μπορεί να υπαχθούν διαφορές ιδιωτικού ενδοτικού δικαίου,

ότι μετά το πέρας μιας επιτυχούς διαμεσολάβησης τα μέρη καταλήγουν σε συμφωνία και ότι ο διαμεσολαβητής βοηθά τα μέρη να οδηγηθούν σε μια αποδεκτή και βιώσιμη λύση,

χωρίς αυτός να αποφασίζει για λογαριασμό τους, ενώ στη διαιτησία μπορούν να υπαχθούν όλες οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου,

εφόσον τα μέρη που τις συνομολογούν έχουν την εξουσία διάθεσης του αντικειμένου της διαφοράς,

εξαιρουμένων των διαφορών για την παροχή εξαρτημένης εργασίας και ότι τελικά το διαιτητικό δικαστήριο εκδίδει διαιτητική απόφαση, υποχρεωτική για όλους»,

είπε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.

«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΔΙΚΑΣΤΕΣ»,

ήταν η θεματική ενότητα που συζητήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 21 Απριλίου 2019,

στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων που ολοκληρώθηκε στις Σέρρες.

Πρώτος εισηγητής ο Δημήτριος Δημητρουλόπουλος,

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηλείας,

ανέπτυξε το θέμα «Σχέσεις Δικηγόρων – Δικαστών και προτάσεις βελτίωσής τους.

Συμμετοχή ΔΣ στα όργανα διοίκησης των δικαστηρίων».

«Θεωρώ ότι υπάρχουν δυνατότητες να οδηγηθούμε σε μία συναντίληψη του τρόπου λειτουργίας της δικαιοσύνης και σε έναν από κοινού καθορισμό του ρυθμιστικού πεδίου δράσης της κάθε πλευράς,

ώστε να μειώσουμε και,

ει δυνατόν,

να εξαλείψουμε τις αιτίες των παρεξηγήσεων και των προστριβών,

να περιορίσουμε τα λάθη και τις ολιγωρίες και εντέλει να συνδιαμορφώσουμε ένα πλαίσιο αρμονικής συνύπαρξης και ουσιαστικής συλλειτουργίας,

χωρίς αυτοαναφορικές ρητορικές και κενές περιεχομένου εκατέρωθεν δηλώσεις συμπαθείας.

Τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν προς αυτή την κατεύθυνση δύνανται να αρθρωθούν σε δύο άξονες,

ο ένας εκ των οποίων αφορά στο ρόλο των δικαστών και των δικηγόρων στο πλαίσιο μίας δίκης και

ο άλλος αφορά στις θεσμοθετημένες αρμοδιότητες των οργανωμένων φορέων εκπροσώπησης των δύο πλευρών στο πλαίσιο του συστήματος απονομής και ελέγχου της ορθής λειτουργίας της δικαιοσύνης»,

τόνισε ο κ. Δημητρουλόπουλος.

Ακολούθησε η εισήγηση του Παναγιώτη Καρίπογλου,

Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών,

με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων – Δικαστών. Προτάσεις για την είσοδο στο Δικαστικό Σώμα. Λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δικαστών».

Ο κ. Καρίπογλου πρότεινε για «ένα νέο τρόπο εισαγωγής στο δικαστικό σώμα,

ο οποίος θα κρατά τα θετικά στοιχεία του υφισταμένου συστήματος, θα τον εμπλουτίζει όμως με διαδικασίες πιο σύγχρονες και ευέλικτες και

με πρόσωπα που έχουν το κύρος και την επάρκεια να σηκώσουν το βάρος της ανόρθωσης της πολλές φορές πληγωμένης Ελληνικής Δικαιοσύνης:

  1. Την υποχρεωτική άσκηση δεκαετούς δικηγορίας ή ενασχόλησης με συναφές νομικό αντικείμενο ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την εισαγωγή στη Σχολή Δικαστών.
  2. Τον διορισμό από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κατόπιν σύμφωνης ομόφωνης γνώμης της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων που θα λαμβάνεται ομόφωνα , ποσοστού 10% των νέων Πρωτοδικών και 5% των νέων Εφετών κατ έτος, δικηγόρων με τουλάχιστον 15ετή και 25ετή δικηγορία αντίστοιχα, οι οποίοι επέδειξαν κατά την άσκηση του λειτουργήματος υποδειγματική συμπεριφορά και είναι κατά γενική ομολογία άρτια καταρτισμένοι στη νομική επιστήμη.
  3. Τον διορισμό του ημίσεος των νέων Ειρηνοδικών από δικηγόρους με 10ετή δοκιμασμένη θητεία, κατόπιν ομόφωνης αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, μέλος του οποίου υπήρξε ο υποψήφιος Ειρηνοδίκης.
  4. Τη δημιουργία ειδικού τμήματος στη Σχολή Δικαστών, όπου θα εκπαιδεύονται οι υποψήφιοι Ειρηνοδίκες τουλάχιστον για δύο (2) έτη.
  5. Την υποχρεωτική εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων Δικαστών στα Δικαστήρια (ως βοηθοί Δικαστών), στα Καταστήματα Κράτησης και στις υπόλοιπες υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
  6. Την ουσιαστική αναβάθμιση των επιτροπών ήθους σε κάθε Πρωτοδικείο με τη συμμετοχή εκπροσώπων και των Δικηγορικών Συλλόγων».

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων:

«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

«ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ και ΚΟΙΝΩΝΙΑ», ήταν η θεματική ενότητα που συζητήθηκε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δικηγορικών Συλλόγων, το πρωί της Κυριακής 21 Απριλίου 2019.

Πρώτη εισηγήτρια ήταν η Νικολέττα Μπασδέκη, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας που ανέπτυξε τα θέματα:

• Σχέσεις δικηγόρων με κοινωνικές ομάδες και φορείς, κοινά συμφέροντα και επιδιώξεις. Παρεμβάσεις, δράσεις και εκπροσώπηση σε θέματα ευρύτερου κοινωνικού, εθνικού και δημόσιου ενδιαφέροντος

• Θεσμοθέτηση συστηματικής και μόνιμης συνεργασίας δικηγορικών Συλλόγων με τα διάφορα επαγγελματικά επιμελητήρια.

«Οι δικηγορικοί σύλλογοι ως σύμβουλοι της πολιτείας , ως υπερασπιστές του κράτους δικαίου και της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τα όργανα εκείνα που θα συμβάλλουν στην δημιουργία όλων εκείνων των θεσμών που υπερασπίζονται τα κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα όλων των πολιτών», επισήμανε μεταξύ άλλων η κ. Μπασδέκη.

Ο Αθανάσιος Ζούπας, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, ήταν ο εισηγητής στα θέματα:

• Δικηγόροι και αδύναμες / ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Probono παροχή νομικών υπηρεσιών από τους Δικηγορικούς Συλλόγους

• Συμβουλευτική δικηγορία και Νομική Βοήθεια (Legal Aid)

«Τόσο οι Δικηγόροι ατομικώς όσο και οι δικηγορικές εταιρίες λειτουργώντας στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης τους,

έχουν υποχρέωση (κάτω από προϋποθέσεις) να παρέχουν νομική συνδρομή (legal aid),

όπως και δωρεάν (pro bono) υπηρεσίες σε κάποιες περιπτώσεις, πρακτική που είναι αρκετά διαδεδομένη σε πολλές χώρες»,

ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Ζούπας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here