Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Τα μέτρα στη Π.Ε Σερρών

Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Τα μέτρα στη Π.Ε Σερρών

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λήψη ειδικών μέτρων για την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων στις ΠΕ Ξάνθης και Δράμας – Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ένταξη περιοχών της χώρας σε καθεστώς περιφερειοποίησης Part 1

Στην ΚΥΑ αυτή προβλέπονται τα εξής:

 1. Καθορισμός δύο Υποπεριοχών (Ι και ΙΙ) με σαφή γεωγραφικό προσδιορισμό που καθορίζεται στο Παράρτημα της Απόφασης.
 2. Στην Υποπεριοχή Ι (Π. Ε. Ξάνθης και Δράμας), τα μέτρα που ισχύουν συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • Απαγόρευση θήρας και κάθε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας εντός της περιοχής πλην της θήρας αγριόχοιρων με σκοπό αποκλειστικά τη μείωση του πληθυσμού τους και όχι τη διάθεση των θηραμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση. Υγειονομική διαχείριση πτωμάτων κατόπιν δειγματοληψίας
 • Θήρα αγριόχοιρου από τους κυνηγούς κάθε ημέρα και χωρίς όριο κάρπωσης βάσει της ετήσιας ρυθμιστικής για τη θήρα
 • Λειτουργία συνεργείων δίωξης όλο το έτος, και κάθε ημέρα της εβδομάδας για τη μείωση πληθυσμού αγριόχοιρων/ημίαιμων-μη δεσποζόμενων χοίρων και εντός περιοχών όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας
 • Ανεύρεση και δειγματοληψία όλων των νεκρών αγριόχοιρων και εν συνεχεία υγειονομική διαχείριση πτωμάτων
 • Aπαγόρευση εισόδου/εξόδου χοίρων και προϊόντων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, κλινικοί και εργαστηριακοί έλεγχοι κατοικίδιων χοίρων
 • Εκστρατεία ενημέρωσης χοιροτρόφων-κυνηγών
 • Ισχύς των μέτρων 40 ημέρες μετά την εντόπιση του κρούσματος στη Βουλγαρία, αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων. Εν συνεχεία ισχύουν τα μέτρα της Υποπεριοχής ΙΙ.
 1. Στην Υποπεριοχή ΙΙ (Π. Ε. Σερρών, Δράμας, Ξάνθης, Ροδόπης, και Έβρου), τα μέτρα που ισχύουν συνοψίζονται στα ακόλουθα:
 • Απαγόρευση θήρας και κάθε άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας εντός της περιοχής πλην της θήρας αγριόχοιρων με σκοπό τη μείωση του πληθυσμού τους. Διάθεση των θηραμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση μόνο κατόπιν δειγματοληψίας και έκδοσης αρνητικών αποτελεσμάτων. 
 • Δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης για να επιτραπεί η θήρα και άλλων θηραμάτων και οι δασικές δραστηριότητες, κατόπιν έκδοσης άδειας από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές
 • Θήρα αγριόχοιρου από τους κυνηγούς κάθε ημέρα και χωρίς όριο κάρπωσης βάσει της ετήσιας ρυθμιστικής για τη θήρα
 • Λειτουργία συνεργείων δίωξης όλο το έτος, και κάθε ημέρα της εβδομάδας για τη μείωση πληθυσμού αγριόχοιρων/ημίαιμων-μη δεσποζόμενων χοίρων και εντός περιοχών όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας 
 • Ανεύρεση και δειγματοληψία όλων των νεκρών αγριόχοιρων και εν συνεχεία υγειονομική διαχείριση πτωμάτων
 • Aπαγόρευση εισόδου/εξόδου χοίρων και προϊόντων στις χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις. Δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης για άρση κάποιων περιορισμών. Διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ελέγχων σε κατοικίδιους χοίρους.
 • Εκστρατεία ενημέρωσης χοιροτρόφων-κυνηγών
 • Ισχύς των μέτρων 1 έτος μετά την εντόπιση του κρούσματος στη Βουλγαρία, ήτοι στις 24.10.2020, αναλόγως των επιδημιολογικών δεδομένων.

Εξάλλου δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Επιτροπής, η Εκτελεστική Απόφαση 2019/1952 για την τροποποίηση του παραρτήματος της Εκτελεστικής Απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη.

Σε αυτή την Απόφαση αναφέρονται οι περιοχές της χώρας (Τμήματα των ΠΕ Σερρών, Ξάνθης, Δράμας, Ροδόπης και Έβρου) όπου βρίσκονται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και εντάχθηκαν σε καθεστώς περιφερειοποίησης ως προς την ΑΠΧ.

Σύμφωνα με την Απόφαση 2014/709/ΕΕ, στις περιοχές που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς Part 1 (αυξημένης επικινδυνότητας ως προς την ΑΠΧ) ισχύουν μέτρα:

 1. Αναφορικά με τις μετακινήσεις ζώντων χοίρων προς άλλα Κράτη Μέλη ή Τρίτες Χώρες από τις εκτροφές που βρίσκονται εντός των περιοχών όπου εντάχθηκαν σε καθεστώς Part 1. Συγκεκριμένα, προκειμένου να γίνει μετακίνηση χοίρων από αυτές τις εκμεταλλεύσεις θα πρέπει να ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν:
 • στην παραμονή των χοίρων εντός της εκμετάλλευσης για διάστημα 30 ημερών πριν τη μετακίνηση
 • στην τήρηση αυστηρών μέτρων βιοσφάλειας στην εκμετάλλευση, και στον έλεγχο ότι τουλάχιστον οι δύο πρώτοι νεκροί χοίροι ηλικίας άνω των 60 ημερών σε κάθε μονάδα παραγωγής και κάθε εβδομάδα έχουν υποβληθεί σε δοκιμασία ταυτοποίησης παθογόνου παράγοντα για την αφρικανική πανώλη των χοίρων
 • στον εργαστηριακό έλεγχο των προς μετακίνηση χοίρων, στο διάστημα 7 ημερών πριν τη μετακίνηση καθώς και στη διενέργεια κλινικού ελέγχου των ζώων.
 • αναφορικά με τις εκτροφές σε περιοχές εκτός αυτών που εντάσσονται σε καθεστώς Part 1, δεν υφίσταται κάποιος περιορισμός  με εξαίρεση εκείνες που έχουν εισαχθεί ζώντες χοίροι προερχόμενοι από τις περιοχές που εντάσσονται σε καθεστώς Part 1, στην περίοδο 30 ημερών, τουλάχιστον, αμέσως πριν από την ημερομηνία αποστολής.
 1. Τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις χοίρων εντός της περιοχής Part 1
 2. Τήρηση αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας για τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά χοίρων ή ζωικών υποπροϊόντων από χοίρους που κατάγονται από εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται εντός της περιοχής Part 1. Tα οχήματα, καθαρίζονται και απολυμαίνονται αμέσως ύστερα από κάθε μεταφορά και ο μεταφορέας παρέχει απόδειξη για τον καθαρισμό και την απολύμανση αυτή
 3. Απαγόρευση διακίνησης αγριόχοιρων σε άλλα ΚΜ και κρέατος αγριόχοιρου ή προϊόντων/παρασκευασμάτων από κρέας αγριόχοιρου εκτός των ορίων της περιοχής Part 1 στο ίδιο ή σε άλλο ΚΜ. Δυνατότητα χορήγησης παρέκκλισης για τη διακίνηση κρέατος/παρασκευασμάτων ή προϊόντων αγριόχοιρου κάτω από προϋποθέσεις (πχ εργαστηριακός έλεγχος θηράματος, μεταποίηση κα).

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here