Ποιες αλλαγές έρχονται σε υπερωρίες και 8ωρο – Νέο εργασιακό νομοσχέδιο από την κυβέρνηση


Το »άνοιγμα» μιας σειράς επαγγελμάτων –όπως τα logistics, τα κέντρα δεδομένων,
η παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά φαρμάκων
– για τις Κυριακές, δρομολογεί
η κυβέρνηση με ειδική διάταξη η οποία θα συμπεριληφθεί στο εργασιακό
νομοσχέδιο

Την ίδια
ώρα σχετικά με το εργασιακό
νομοσχέδιο,
την εντατικοποίηση της εργασίας εν μέσω πανδημίας αλλά και την
αύξηση της παραβατικότητας αποτυπώνει έρευνα της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία,
ενώ οι μισοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν πως εργάζονται
υπερωριακά, δύο στους πέντε δεν πληρώνονται για αυτές τις υπερωρίες.

Οι αλλαγές σε υπερωρίες και 8ωρο

Οι υπηρεσίες που θα μπορούν να παρέχονται και τις Κυριακές και δεν αντιστοιχούν
στα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα, αποτελώντας τροχοπέδη για την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, ειδικά σε συνθήκες σαν τις υφιστάμενες που απαιτούν νέα
»εφαλτήρια» προώθησης της επιχειρηματικότητας αλλά και της αύξησης της
απασχόληση είναι οι ακόλουθες:

-Παραγωγή – αποθήκευση – μεταφορά – διανομή φαρμάκων και παραϊατρικού
υλικού.

Για την εκτέλεση παράδοσης αγαθών στους καταναλωτές που έχουν
παραγγελθεί εξ αποστάσεως, τηλεφωνικά ή από ηλεκτρονικό κατάστημα
υπεραγορών (super market) και κάθε άλλου εμπορικού καταστήματος, ως κέντρο
διανομής και παράδοσης θεωρούνται και το φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης
και οι αποθήκες του.

-Εφοδιαστική αλυσίδα («logistics”), ιδίως παραλαβής, αποθήκευσης, συλλογής
και διανομής εμπορευμάτων .

-Κέντρα κοινών υπηρεσιών («shared services centers”) ομίλων επιχειρήσεων,
ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας,
των Η/Υ (ΙΤ), της κανονιστικής συμμόρφωσης, των προμηθειών και άλλων.

-Κέντρα δεδομένων («data centers”) και εν γένει μηχανογραφικών κέντρων
ομίλων επιχειρήσεων,

-Ψηφιοποίηση έγχαρτου αρχείου.

-Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής
υποστήριξης πελατών.

-Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

Έρευνα της ΓΣΕΕ αποτυπώνει την αύξηση της παραβατικότητας

Την εντατικοποίηση της εργασίας εν μέσω πανδημίας αλλά και την αύξηση της
παραβατικότητας
αποτυπώνει έρευνα της ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την οποία, ενώ οι
μισοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν πως εργάζονται υπερωριακά, δύο
στους πέντε δεν πληρώνονται για αυτές τις υπερωρίες.

Η έρευνα διεξήχθη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τους εργαζόμενους.

Καθίσταται, δε, πολλαπλά επίκαιρη, καθώς στο υπουργείο Εργασίας προετοιμάζεται το σχέδιο νόμου για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με
ατομική συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη
, αλλαγές στο ύψος των
επιτρεπόμενων υπερωριών, αλλά και μια σειρά παρεμβάσεων όπως η ηλεκτρονική
κάρτα εργασίας, στην οποία θα δηλώνονται τα ωράρια και οι αλλαγές τους από
τους εργοδότες, ώστε να υπάρχει κεντρικός online έλεγχος από τις ελεγκτικές
υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Στην έρευνα της ΓΣΕΕ πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών απάντησε
πως επιθυμεί την πληρωμή των υπερωριών αντί αδείας.

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου που καταρτίζεται στο υπουργείο Εργασίας
προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή πιθανότατα μετά το Πάσχα και πάντα υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχει ξεκινήσει μια νέα κανονικότητα για την αγορά εργασίας, θα
περιλαμβάνεται μία εκ βάθρων αναμόρφωση του πλαισίου του 1982 για τη
συνδικαλιστική δράση των σωματείων, καθώς επίσης και αλλαγές τόσο στην
υπερεργασία όσο και σε άλλα ζητήματα, όπως παραδείγματος χάριν, η ψηφιακή
κάρτα εργασίας, με την οποία θα υπολογίζεται ο χρόνος εργασίας έτσι ώστε να
εντοπίζονται τυχόν υπερωρίες, οι οποίες είτε θα πληρώνονται είτε θα καλύπτονται
με χορήγηση άδειας μέσα στο εξάμηνο.

Το νέο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του ΕΡΓΑΝΗ,
ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής
ζωής, όπως η άδεια πατρότητας, μέτρα αντιμετώπισης της βίας και της σεξουαλικής
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, ρυθμίσεις για την τηλεργασία αλλά και
μέτρα για τις νέες μορφές απασχόλησης όπως οι λεγόμενες συνεργατικές
πλατφόρμες (delivery, κ.λπ.).

Παράλληλα, ανοίγει το δρόμο για απασχόληση την Κυριακή σε πολύ συγκεκριμένες
κατηγορίες επαγγελμάτων που συνδέονται με τα logistics.

Για τον συνδικαλισμό, οι προβλέψεις του νομοσχεδίου έχουν ως στόχο να
διασφαλίσουν τη διαφάνεια και την εγκυρότητα στον τρόπο λήψης των
αποφάσεων, με αιχμή την πρόβλεψη για προσωπικό ασφαλείας μέσω του οποίου
θα παρέχονται υπηρεσίες στο κοινό, από μια μικρή μερίδα εργαζόμενων κατά τη
διάρκεια της απεργίας, κυρίως στις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Παράλληλα, θα προβλεφθούν νέες αλλαγές στο πλαίσιο διευθέτησης ατομικών και
συλλογικών διαφορών μέσω του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του
Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Δείτε επίσης