Από την Αντιπεριφέρεια Σερρών: Ολοκληρώθηκαν οι καθαρισμοί στην γέφυρα της Μαυροθάλασσας και της Λυγαριάς

Oλοκληρώθηκαν οι εργασίες του έργου:
«Άρση κινδύνου πρόκλησης πλημμυρών με αποκατάσταση φθορών σε αναχώματα του π. Στρυμόνα και εργασιών άρσης εμποδίων από υδατορέμματα της ΠΕ Σερρών»

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες που εκτελούνταν στο πλαίσιο του έργου «Άρση κινδύνου πρόκλησης πλημμυρών με αποκατάσταση φθορών σε αναχώματα του π. Στρυμόνα και εργασιών άρσης εμποδίων από υδατορέμματα της ΠΕ Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του έργου έγινε καθαρισμός των γεφυρών της τάφρου Μαυροθάλασσας κοντά στο Δ. Δ. Ιβήρων, καθώς και ο καθαρισμός της γέφυρας Στρυμόνα κοντά στο Δ.Δ. Λυγαριάς.

Στις γέφυρες αυτές από τις πρόσφατες πλημμύρες είχαν συσσωρευθεί πολλές φερτές ύλες, κορμοί δέντρων κλπ , δυσχεραίνοντας την ομαλή ροή του ύδατος της τάφρου.