Δικαίωση από την Αποκεντρωμένη στην δημοτική αρχή για τη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2020

Νόμιμη έκρινε την απόφαση για το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών της 29ης Ιουλίου 2020 η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Συγκεκριμένα, με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ιωάννη Σάββα, απορρίπτονται στην ουσία οι λόγοι της προσφυγής που κατέθεσαν έξι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Σερρών κατά του κύρους της συνεδρίασης του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δικαίωση από την Αποκεντρωμένη στην δημοτική αρχή για τη συνεδρίαση της 29ης Ιουλίου 2020.