Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Με φυσική παρουσία οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου

Την ερχόμενη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν με φυσική παρουσία οι εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Την απόφαση για τη διά ζώσης εξεταστική περίοδο έλαβε η Σύγκλητος του ΑΠΘ σε συνεδρίασή της αυτή την εβδομάδα, σε εφαρμογή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και των οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος, στην πανεπιστημιακή κοινότητα οι εξετάσεις θα διαρκέσουν έως το τρίτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου και η έναρξη των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το τέλος της εξεταστικής, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Τμημάτων και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος.

Οι φοιτητές που θα προσέλθουν στις εξετάσεις, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εγγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. 

Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν μαζί τους το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (σε ισχύ) ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος, καθώς και το δελτίο φοιτητικής ταυτότητας.

Οι επιτηρητές πριν την έναρξη της εξέτασης, θα διενεργούν τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας και των προαναφερθέντων πιστοποιητικών καθώς κύριο μέλημα των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της Συγκλήτου για την ομόφωνη -χωρίς καμία εξαίρεση- λήψη της απόφασης αυτής, είναι η προστασία της υγείας όλων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις. 

Να ελπίσουμε όλα να πάνε καλά, γιατί αν μη τι άλλο οι καθηγητές αλλά και οι μαθητές έδειξαν πως ξέρουν να φυλάγονται!