Δήμος Σερρών: Το πρόγραμμα των υποψηφίων δημάρχων στο επίκεντρο της εκστρατείας!

Το  πρόγραμμα των υποψηφίων δημάρχων στο Δήμο Σερρών!

Στο επίκεντρο της εκστρατείας

Την τελευταία βδομάδα κυκλοφόρησαν τα προγράμματα των συνδυασμών που θέλουν να διεκδικήσουν τον Δήμο των Σερρών.

Προγράμματα με βάση τα οποία οι Σερραίοι δημότες θα ψηφίσουν λογικά τόσο τους συνδυασμούς όσο και τους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.

Μόνο που κάποιοι επιμένουν να μας «δουλεύουν», μιας και άλλα λένε στα λόγια, αλλά στα γραπτά, και τίποτα στο πρόγραμμα τους,

γιατί αυτά είναι που …μένουν!

Εξαίρεση αποτελούν οι συνδυασμοί του κ.Αραμπατζή (Δημοτική Πρωτοβουλία) και του κ.Χρυσάφη, που αναφέρουν αναλυτικά και τι θα κάνουν και με ποια σειρά, αλλά και από που θα βρουν τα χρήματα.

Οι περισσότεροι υποψήφιοι δήμαρχοι

Χωρίς πρόγραμμα

Έγραφε ο φίλος μου ο Μπέης που διετέλεσε και υποψήφιος Δήμαρχος με την Διάβαση Πεζών, πως σχεδόν ένας αιώνας έχει περάσει από τη χωροθέτηση της έκτασης που καταλαμβάνει το δημοτικό γήπεδο και οι πέριξ αυτού χώροι, ως κεντρικό πάρκο της πόλης.

Από τότε πολύ νερό χύθηκε στο αυλάκι,

υποσχέσεις μοιράσθηκαν αφειδώς,

προτάσεις επί χάρτου κατατέθηκαν,

απαλλοτριώσεις επιχειρήθηκαν, παρεμβάσεις ωραιοποίησης, κυρίως ελάσσονος σημασίας, έγιναν,

ωστόσο το μεγάλο στοίχημα, παραμένει στοίχημα με μικρές «αποδόσεις».

Γιατί τα λέω αυτά;

Γιατί η αξιοπιστία των υποψηφίων κρίνεται και με βάση το πρόγραμμα του καθενός, μιας και αξιολογούν οι πολίτες όλα όσα θετικά ή αρνητικά υπόσχονται οι παρατάξεις.

Η Δημοτική Πρωτοβουλία

Για παράδειγμα η Δημοτική Πρωτοβουλία στο πρόγραμμά της αναφέρει για τους αγρότες πως θα αγωνιστεί για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας με μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα (μικρά φράγματα, λιμνοδεξαμενές) με την βελτίωση και κατασκευή νέου αγροτικού δικτύου.

Για τη στήριξη της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με ειδική ενημέρωση που θα παρέχεται από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών,

όσο αναφορά τα προϊόντα και τις καλλιέργειες που έχουν ζήτηση στην αγορά και μπορούν να στηριχτούν με επιδοτήσεις από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (οπωροκηπευτικά, αρώνια, γκότζι, μύρτιλλο και αρωματικά φυτά).

Στην βελτίωση της προβολής των αγροτικών προϊόντων με την συμμέτοχη του Δήμου σε αξιόλογες  αγροτοτουριστικές εκθέσεις, με την ανάδειξη τους στην ιστοσελίδα του Δήμου και την διοργάνωση ειδικών ημερίδων.

Στη στήριξη και την βελτίωση της προώθησης και εμπορευσιμότητας των αγροτικών προϊόντων, με την δημιουργία δημοπρατηρίου

την λειτουργία αγορών παραγωγών,

την τυποποίηση γεωργικών προϊόντων

και την ανάδειξη των προϊόντων  Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ),

όπως πατάτα Βροντούς, ελιές και ελαιόλαδο Ελαιώνα, κηπευτικά Σκουτάρεως, ρύζι Αναγέννησης , φέτα Ορεινής κ.α.

Στην προστασία της σωστής διαχείρισης του περιβάλλοντος,  για την οποία προτείνουμε την δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων με τις απαραίτητες υποδομές.

Η Συμμαχία Σερραίων

Από την πλευρά της η Συμμαχία Σερραίων και ο Αλέξανδρος Χρυσάφης υπόσχεται για τους αγρότες πως θα μειώσει την τιμή του νερού σε όλα τα χωριά κατά 1/3.

Αυτό το πετυχαίνουμε με έναν νέο τρόπο τιμολόγησης, µε δράσεις όπως “netmetering” (συμπαραγωγή ενέργειας), ενσωµάτωσης νέων καινοτόµων λύσεων όπως τα έξυπνα υδρόµετρα κ.α. και επενδύσεις σε µονάδα ηλιακής ξήρανσης, αναφέρει το πρόγραμμα.

Επίσης αναφέρει πως :

Ιδρύουμε «Γραφείο εξυπηρέτησης πολιτών» σε κάθε χωριό,  όπου οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση  σε υπηρεσίες του δήμου για έκδοση πιστοποιητικώνβεβαιώσεων  κ.λ.π. 

Στα γραφεία αυτά θα υπάρχει και σύστηµα τηλεδιάσκεψης µέσω του οποίου οι κάτοικοι και τα τοπικά συμβούλια θα έχουν οπτικοακουστική πρόσβαση σε κάθε υπηρεσία του ∆ήµου.

∆ηµιουργούµε «Γραφεία Ενηµέρωσης Αγροτών» στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών ∆ήµων, στο Λευκώνα, στο Μητρούσι και στο Σκούταρι, τα οποία θα παρέχουν ολοκληρωµένη στήριξη και συνεχή πληροφόρηση στον αγρότη.

Εγκαθιστούµε ολοκληρωµένο σύστηµα «έξυπνης γεωργίας», με μέτρηση περιβαλλοντικών συνθηκών υγρασίας, θερμοκρασίας, pH νερού, ένταση φωτός  κ.α

το οποίο θα βοηθήσει τις αγροτικές εργασίες σε συνεργασία µε το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο.

Υποστηρίζουµε και συμβάλλουμε στη δηµιουργία και λειτουργία δηµοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων στις Σέρρες που για εµάς αποτελεί µοχλό ανάπτυξης.

Επεκτείνουμε, βελτιώνουμε και συντηρούμε τόσο τους αγροτικούς δρόμους όσο και τους δρόμους μέσα στα χωριά.

Εγκαθιστούμε φωτισµό LED σε όλα τα χωριά, τόσο για την εξοικονόµηση ενέργειαςόσο και για την αξιοποίηση «έξυπνων» τεχνολογιών που αποσκοπούν σε µια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Κατασκευάζουμε παιδικές χαρές σε κάθε χωριό.

Ενισχύουμε όλους τους τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους και τα αθλητικά σωματεία με πόρους και υποδομές, καθώς  αποτελούν τον πυρήνα ζωής και ζωντάνιας σε κάθε χωριό.

Καθορίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης και περίφραξης των κοιμητηριών σε όλα τα χωριά.

Αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των κουνουπιών, σε συνεργασία με την ΑΝΕΣΕΡ, με έγκαιρους ψεκασμούς και δράσεις που ελαχιστοποιούν τον πληθυσμό τους.

 Μειώνουµε κατά 30% τα δηµοτικά τέλη για όλες τις επιχειρήσεις.

 Απαλλάσσουµε από τα δηµοτικά τέλη ειδικές κατηγορίες επιχειρηµατιών (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, ΑμεΑ κλπ)

 Χορηγούµε πλήρη απαλλαγή για όλες τις νέες επιχειρήσεις για τα 3 πρώτα έτη της λειτουργίας τους και την επεκτείνουμε µε κάθε αύξηση  της απασχόλησης.

 Επέκταση, καθαρισμό και συνεχή συντήρηση του δικτύου φρεατίων ομβρύων για αποφυγή πλημμυρών στα χωριά μας.

Η Διάβαση Πεζών

Η Διάβαση Πεζών μιλά στο πρόγραμμά της για την

δημιουργία ∆ημοπρατηρίου – Κεντρικής Αγοράς για τη διακίνηση αγροτικών προϊόντων με σκοπό την υποστήριξη της ντόπιας παραγωγής,

και για οικοτουριστική ανάπτυξη του ορεινού άξονα του ∆ήμου (Λαϊλιάς, Ορεινή, Ξηρότοπος, Βροντού, Ελαιώνας, Λάκκος, Χιονοχώρι, Οινούσα, Ιερά Μονή Αγίου Προδρόμου)

Φωτιάδης και Παπαφωτίου

Τόσο ο κ.Φωτιάδης όσο και η κ. Παπαφωτίου δεν αναφέρουν καν την λέξη αγρότες στο πρόγραμμά τους, παρά μόνο η κ. Παπαφωτίου υπόσχεται και αυτή μόνιμη λαική βιολογικών και art …Market!

Έ μην τα θέλουμε και όλα…

Όσο για το ΚΚΕ μπορεί να μην έχουμε δει το πρόγραμμά τους, αλλά μιας και δεν μπορούμε να υποθέσουμε, απλά …επιφυλασσόμαστε.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here