Δήμος Σιντικής: Την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο

Τη Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Σιδηροκάστρου ,

θα
πραγματοποιηθεί η τακτική συνεδρίαση του Σώματος (Δήμος Σιντικής) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2020) η οποία θα γίνει με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ
55/Α΄/11-3-2020 ) , με τα παρακάτω 10 θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1 Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων , Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας
ΕΠΑΛ , για απασχόληση στο Δήμο Σιντική
ς κατά την περίοδο 2021-2022 (Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 2 Έγκριση 12 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 3 Έγκριση 13 ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 4 Επί αιτήσεως της ΔΑΕ ΣΙΝΤΙΚΗ από το Δήμο Σιντικής (Εισηγητής ο
Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Τορουνίδης Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 5 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος του προαύλειου χώρου του
Δημοτικού Σχολείου Καστανούσσας γι
α την υλοποίηση διήμερης πιλοτικής εκδήλωσης
του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου ¨HELP¨ (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος
Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 6 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 7 Έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη Αγίας Ζώνης του
Σιδηροκάστρου για το έτος 2021. (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού
και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κα Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 8 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κα
Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 9 Προσθήκη –Διαγραφή πωλητών από τις Λαϊκές αγορές του Δήμου Σιντικής
(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κα
Ρόδη Σουλτάνα)

ΘΕΜΑ 10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σιντικής στη ΔΕΘ HELEXPO
2021(Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Πολιτισμού και Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Κα Ρόδη Σουλτάνα)

Ζητούμε εκ των προτέρων συγγνώμη για την ώρα της συνεδρίασης που επιτακτικά
πρέπει να γίνει πριν το τέλος του μήνα λόγω του 1 ου θέματος. Λόγω των εκδηλώσεων στις
Κοινότητες Κάτω Ποροϊων και Σιδηροκάστρου , δεν υπάρχει διαθέσιμο απόγευμα.

Δείτε επίσης