Δήμος Βισαλτίας: Αύριο Τρίτη 18/5, το δημοτικό συμβούλιο

Η τηλεδιάσκεψη δημοτικού συμβουλίου Δήμου Βισαλτίας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 • Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει αντιπυρικής περιόδου 2021
 • Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για τη μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κλπ).
 • Την απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για ους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις (Πυρ. Διάταξη 4/2012, Ν.3852/2010, αρθ.94 παρ.1), εντός των διοικητικών τους ορίων. Ειδικότερα, για θέματα που αφορούν τις δυσχέρειες εφαρμογής του άρθρου 94, παρ. 1.26 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές έχουν τεθεί από πλευράς των Δήμων, η Δ/νση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών της ΓΓΠΠ θα ενημερώσει σχετικά εφόσον υπάρχει διευθέτηση του θέματος.
 • Την εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τον Δήμο καθ’ υπόδειξη και συνεργασία με την οικεία Δασική Υπηρεσία κυρίως στην ζώνη μίξης δασών- πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.
 • Την ετοιμότητα του δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’.
 • Τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά τις ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
 • Τη διασφάλιση της επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.
 • Το συντονισμό σε τοπικό επίπεδο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης των συνεπειών που προκαλούνται από τις δασικές πυρκαγιές, στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’.
 • Ζητήματα και διαδικασίες υλοποίησης της δράσης της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία ‘ΙΟΛΑΟΣ’.
 • Την αξιοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο Δήμου σε δράσεις επιτήρησης δασών κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.
 • Εισήγηση για λήψη απόφασης προμήθειας υλικών Δασοπροστασίας
 • Καθορισμός χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού, μετά από συνεννόηση με την οικεία Περιφέρεια , σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών (χώροι καταφυγής)..
 • Άμεση επισκευή ή και αντικατάσταση των υδροστομίων για τα οποία θα αποσταλούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών αναφορές βλαβών αλλά και εγκατάσταση νέων υδροστομίων σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Εξεύρεση πρόσφορου τρόπου ενημέρωσης των κατοίκων του δήμου σε περίπτωση εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.