Παρουσιάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο Πρόταση ανάπλασης της εισόδου του Σιδηροκάστρου


Να αλλάξει κυριολεκτικά όψη η είσοδος του Σιδηροκάστρου

φιλοδοξεί η Δημοτική Αρχή
Σιντικής,
με βάση την πρόταση ανάπλασης που παρουσιάστηκε στο Τοπικό Συμβούλιο
Σιδηροκάστρου.

Η υπάρχουσα πρόταση προβλέπει, μεταξύ άλλων, για τη δεξιά πλευρά της εισόδου του
Σιδηροκάστρου
από Σέρρες δημιουργία χώρου πρασίνου και δεντροφύτευση,
πεζοδρόμηση, κατασκευή ποδηλατοδρόμου και τοποθέτηση φωτισμού.

Βέβαια, η τελική μελέτη θα διαμορφωθεί από τη δημόσια διαβούλευση, στην οποία θα
προχωρήσει
η Δημοτική Αρχή
Σιντικής.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των εργασιών ανάπλασης, η Δημοτική Αρχή έχει φροντίσει,
ώστε να υπάρχουν δεσμευμένα κονδύλια στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον
Προϋπολογισμό του Δήμου Σιντικής.

Δείτε επίσης