Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών: Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις πρόληψης

Ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση της 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης «Καθορισμού μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους»

Στο πλαίσιο αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας, καθορίζονται μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους που θα εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2021 σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ 9/2021 Πυροσβεστική Διάταξη η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1923 τεύχ. Β΄ της 13.05.2021.

Καθορίζονται νέες απαγορεύσεις, περιορισμοί ή/και επιτρεπόμενες ενέργειες για καύση ανά κατηγορία καύσης, όπως καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών, καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων ή για τη λειτουργία των πεδίων βολής και των ανοικτών σκοπευτηρίων, τη χρήση και καύση ειδών πυροτεχνίας ή τη ρίψη Sky Lanterns ή για τη χρήση συσκευών έψησης.

Ρυθμίζονται εκ νέου διατάξεις απαγόρευσης, περιορισμοί ή/και επιτρεπόμενες ενέργειες αναφορικά με την καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, την καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων, τους χώρους απορριμμάτων, αποβλήτων και ογκωδών αντικειμένων, τους χώρους υγειονομικής ταφής και το κάπνισμα μελισσών.

Σημειώνεται ότι, από 11 Ιουνίου 2020 δημοσιεύτηκε και ισχύει η 19η Πυροσβεστική Διάταξη η οποία μεταξύ άλλων αφορά στη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε οικοπεδικούς και ακάλυπτους χώρους, αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Παρακαλούμε τους συμπολίτες μας, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και ελπίζουμε να επιδειχθεί η απαιτούμενη υπευθυνότητα ως προς την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και το ανάλογο ενδιαφέρον για την προστασία του φυσικού μας πλούτου.