Υπουργείο Εσωτερικών: Ένα εκατομμύριο στους Δήμους του Νομού Σερρών!

Από το Υπουργείο Εσωτερικών θα διατεθεί (1.000.000) Ένα εκατομμύριο στους Δήμους του Νομού Σερρών Με απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπ. Εσωτερικών δόθηκε χθες έκτακτη επιχορήγηση στους Δήμους, συνολικού ύψους 50.000.000 ευρώ, «προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19». Της έκδοσής της, προηγήθηκε στις 13 Νοεμβρίου Απόφαση … Συνεχίστε να διαβάζετε το Υπουργείο Εσωτερικών: Ένα εκατομμύριο στους Δήμους του Νομού Σερρών!.