Από το Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών Ατόμων με Αναπηρία: Ευχαριστήρια επιστολή στο ΕΚΑΒ

Ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών Ατόμων με Αναπηρία Ν. Σερρών, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, θέλει να ευχαριστήσει το ΕΚΑΒ και τα στελέχη του

για την πολύτιμή βοήθειά τους και την ανιδιοτελή συνδρομή τους την ημέρα του εμβολιασμού των ατόμων με αναπηρία στο ΚΔΑΠ με Α «Στηρίζω».


Η εθελοντική προσφορά σας και η αλληλεγγύη που εισέπραξαν οι εκπαιδευόμενοι του ΚΔΑΠμεΑ «Στηρίζω» από το προσωπικό του ΕΚΑΒ δεν θα ξεχαστούν.

Με το παράδειγμά σας αλλά και τον ηρωισμό που επιδεικνύετε

κάθε φορά που κάποιος συμπολίτης μας σας ζητά,

και ιδιαίτερη την τελευταία τόσο δύσκολη χρονιά της πανδημίας,

μένουμε ήσυχοι και νοιώθουμε α σφαλείς.

Συνεχίστε να βρίσκεστε στις επάλξεις, η Πατρίδα σας χρειάζεται.


Σας ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας να πάρουμε πίσω ξανά τις ζωές μας.