Ενημερωτική Εκδήλωση από το Επιμελητήριο Σερρών Η επιχειρηματικότητα στην covid εποχή

Ενημερωτική Εκδήλωση διοργανώνει

το Επιμελητήριο Σερρών με τίτλο «Η επιχειρηματικότητα στην covid εποχή»

και θα διεξαχθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:30.


Λόγω των περιοριστικών μέτρων πρόληψης όμως ενάντια στον covid-19, η συμμετοχή στην εκδήλωση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom.


Τα θέματα που θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν είναι:

η αξία των δεδομένων σχετικά με νέους τρόπους παραγωγής γνώσης και ανάπτυξης, και η αξιοποίηση τους σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικότητας

ενώ θα παρουσιαστούν και οι πρωτοβουλίες για την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην διασυνοριακή περιοχή στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «EMPLOYOUTH» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών,

στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009, και το οποίο αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας στην διασυνοριακή περιοχή.