Παρά τους σχολαστικούς ελέγχους Αυξημένη η κίνηση στον Προμαχώνα!

Όσοι εισέρχονται στη χώρα μας μέσω Προμαχώνα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση από πιστοποιημένο εργαστήριο, που να αποδεικνύει πως είναι αρνητικοί στον κορονοϊό.

Αυξημένη είναι καθημερινά η κίνηση στο συνοριακό φυλάκιο του Προμαχώνα, παρά τους σχολαστικούς ελέγχους από τους υγειονομικούς, καθώς μπορούν να περάσουν τα σύνορα μόνο όσοι διαθέτουν τα προβλεπόμενα έγγραφα για τον κορονοιό

Από σήμερα μάλιστα και εν όψει εφαρμογής της νέας ΚΥΑ προβλέπετε ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωση από πιστοποιημένο εργαστήριο της χώρας ,το οποίο να αποδεικνύει πως είναι αρνητικοί στον κορονοϊό.

Στην συνέχεια τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ εξετάζουν τη γνησιότητα των εγγράφων όπως και της βεβαίωσης για τον κορωνοϊό από το πιστοποιημένο εργαστήριο και εφόσον διαπιστωθεί ότι έγινε εντός των τελευταίων 72 ωρών

Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του ΕΟΔΥ

Το μεγαλύτερο μέρος των ξένων τουριστών – επισκεπτών που περνούν από το Προμαχώνα προέρχονται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Είναι είτε ζευγάρια , είτε οικογένειες που έρχονται στην Ελλάδα για να κάνουν διακοπές με προορισμό τις δικές μας θάλασσες, αλλά και τη Χαλκιδική, τη Θάσος και την Κατερίνη.

Όλοι είναι ενημερωμένοι από την ελληνική πρεσβεία για την νέα διαδικασία και ήδη έσπευσαν να προμηθευτούν το πιστοποιητικό και τα σχετικά έγγραφα προκειμένου να ταξιδέψουν για τις διακοπές τους

Μεγάλο ενδιαφέρον Βουλγάρων για διακοπές στην Ελλάδα

Τα τελευταία 24ωρα εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον Βουλγάρων επισκεπτών να ταξιδέψουν τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα όπως προκύπτει από τις ουρές που σχηματίζονται έξω από τα 38 πιστοποιημένα εργαστήρια της χώρας τους, τα οποία πραγματοποιούν δειγματοληψίες και είναι εξουδιοτημένα για την έκδοση του πιστοποητικού για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, που εφαρμόζεται από σήμερα, η είσοδος στην ελληνική επικράτεια από το συνοριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που εισέρχονται στη χώρα:

  • Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα.
  • Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.
  • Φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στο συνοριακό φυλάκιο.

Εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες από το τεστ στο Προμαχώνα

Από την εφαρμογή αυτή του νόμου εξαιρούνται οι Έλληνες πολίτες, στους οποίους όμως γίνονταν δειγματοληπτικά τεστ από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Πέραν βέβαια από το πιστοποιητικό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν μαζί τους και τον κωδικό της ειδικής φόρμας που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά πριν από την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Οι αστυνομικές αρχές ελέγχουν σχολαστικά όλους τους οδηγούς, ώστε να έχουν μαζί τους τα σχετικά ταξιδιωτικά και υγειονομικά έγγραφα, τον κωδικό εισόδου όσο και το πιστοποιητικό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση ή έλλειψη του σχετικού υγειονομικού εγγράφου δεν επιτρέπουν την είσοδο στη χώρα μας

Σε περίπτωση που επιχειρήσουν να περάσουν στη χώρα μας για διακοπές χωρίς να έχουν τον ηλεκτρονικό κωδικό και έχοντας αντίγραφα – φωτοτυπίες κι όχι τα πρωτότυπα των πιστοποιητικών από τους εργαστηριακούς ελέγχους η είσοδος δεν επιτρέπετε

Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ στο τελωνείο του Προμαχώνα εξετάζουν τη γνησιότητα των εγγράφων, όπως και της βεβαίωσης για τον κορονοϊό από το πιστοποιημένο εργαστήριο, και, εφόσον διαπιστωθεί ότι έγινε εντός των 72 ωρών όπως ορίζει η σχετική ΚΥΑ επιτρέπουν τους τουρίστες – επισκέπτες να περάσουν στη χώρα μας.

Μάλιστα σε μία περίπτωση Ρουμάνου ταξιδιώτη που παρουσίασε σχετικό έγγραφο από πιστοποιημένο εργαστήριο πλέον του ορίου των 72 ωρών επετράπη η είσοδος κατ’ εφαρμογήν σχετικής οδηγίας αφού πρώτα έγινε η σχετική δειγματοληψία.

Εϊναι αλήθεια όμως πως τόσο οι αστυνομικές αρχές, όσο και οι τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις κατά την είσοδο των τουριστών – επισκεπτών στη χώρα μας και όλοι οι έλεγχοι διαβατηριακοί και υγειονομικοί να γίνονται γρήγορα χωρίς να ταλαιπωρηθούν.

Διαβάστε επίσης εδώ για το Προμαχώνα