Το Επιμελητήριο Σερρών για την ενίσχυση της δραστηριότητας τυποποίησης γεωργικών προϊόντων

Το Επιμελητήριο Σερρών για την Ενίσχυση της δραστηριότητας τυποποίησης γεωργικών προϊόντων

Ενημερωτική επιστολή έστειλε το Επιμελητήριο Σερρών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με την «Ενίσχυση της δραστηριότητας τυποποίησης γεωργικών προϊόντων ως μεταποιητικής από τον Αναπτυξιακό Νόμο»

Αναλυτικά παρουσιάζεται η επιστολή προς τον υπουργό κ. Γεωργιάδη

«Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας ένα μείζον θέμα το οποίο αφορά στην επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικά επενδυτικά έργα τα οποία υποβάλλονται στο πλαίσιο του ν. 4399/2016 στις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής, οι οποίες είναι η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας – Θράκης) και η Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν στην τυποποίηση διαφόρων προϊόντων, κυρίως στον κρίσιμο για την Εθνική Οικονομία τομέα της πρωτογενούς παραγωγής (όπως για παράδειγμα τα οπωροκηπευτικά), κρίνονται ως μη επιλέξιμα καθώς η τυποποίηση των προϊόντων αυτών εκλαμβάνεται ως χονδρικό εμπόριο και όχι ως μεταποιητική δραστηριότητα.

Επίσης, ένα επιπλέον κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν συνδέεται η τυποποίηση με την αποθήκευση των συγκεκριμένων προϊόντων, καθώς θεωρείται ότι οι τυποποιητικές μονάδες δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αποθήκευσης.

Η λογική μιας επιχείρησης (επένδυσης) στο πλαίσιο της τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την τυποποίηση των προϊόντων αυτών.

Η διαδικασία της τυποποίησης συμπεριλαμβάνει και την ως κάποιο βαθμό επεξεργασία – μεταποίηση των προϊόντων αυτών, καθώς είναι σχεδόν αδύνατον να τυποποιηθούν χωρίς να υποστούν κάποιο βαθμό επεξεργασίας.

Ακολούθως, τα προϊόντα αυτά αποθηκεύονται και στη συνέχεια διοχετεύονται στην αγορά καθώς ο σκοπός μιας επιχείρησης είναι το κέρδος και όχι η ιδιοκατανάλωση. 

    Επιπροσθέτως, στις δράσεις που προκηρύχθηκαν πρόσφατα μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η δραστηριοποίηση επιχειρήσεων μεταξύ άλλων σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) αγροτικού χαρακτήρα, καθιστούσε τους ενδιαφερόμενους μη επιλέξιμους για λήψη ενίσχυσης – χρηματοδότησης για την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων.

    Συνέπεια όλων αυτών ήταν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μη έχοντας άλλη εναλλακτική ένταξης των επενδυτικών τους σχεδίων στην περιοχή αυτή, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στις κατά τόπους διαθέσιμες δράσεις CLLD LEADER.

Αυτή η έλλειψη εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης έχει ως αποτέλεσμα, την αύξηση των υποβαλλόμενων έργων στις διαθέσιμες και ενεργές δράσεις LEADER επιφέροντας υπερκάλυψη των διαθέσιμων πόρων, οι οποίοι δεν επαρκούν για την χρηματοδότηση όλων αυτών των επενδυτικών σχεδίων.

   Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι οι περισσότερες επενδύσεις, αφενός να μένουν εκτός των κρατικών επιχορηγήσεων και σε πολλές περιπτώσεις να μην υλοποιούνται καν, αφετέρου δε να δημιουργείται έντονα στους επιχειρηματίες της περιοχής το συναίσθημα της αδικίας και της άνισης μεταχείρισης, καθώς αντίστοιχες επενδύσεις σε άλλες Περιφέρειες της χώρας εγκρίνονται, λόγω μικρότερου όγκου υποβολών. 

   Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει έλλειμμα επενδύσεων αλλά και θέσεων εργασίας, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν μέσα από την υποστήριξη, ενίσχυση και υλοποίηση των συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων.

    Με βάση τα όσα αναλύθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τη δυνατότητα ένταξης και υπαγωγής στον ν. 4399/2016 και ειδικότερα στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην τυποποίηση και συσκευασία γεωργικών προϊόντων».

Διαβάστε επίσης:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here