Επιμηλητήριο Σερρών: να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις ΟΑΕΔ

Το Επιμελητήριο Σερρών συνεχίζει τις προσπάθειές του να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις από τον ΟΑΕΔ Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χρήστου Μέγκλα και σε συνέχεια της Εγκυκλίου του ΟΑΕΔ περί ρύθμισης διαδικασίας, προϋποθέσεων, όρων, απαιτούμενων δικαιολογητικών, τρόπος συμψηφισμού, παρακράτησης και απόδοσης, είδος των συμψηφιζομένων και παρακρατούμενων απαιτήσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιμηλητήριο Σερρών: να μην παραγραφούν οι απαιτήσεις ΟΑΕΔ.