Επιμελητήριο Σερρών Θετικό το ισοζύγιο των νέων επιχειρήσεων το 2020

Το 2020 αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις του Ν. Σερρών, καθώς στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν ήδη πριν την τωρινή κρίση – διασυνοριακό παραεμπόριο, ο αθέμιτος ανταγωνισμός με επιχειρήσεις στην άλλη πλευρά των συνόρων, η εκροή συναλλάγματος προς γειτονικές χώρες λόγω φθηνότερων τιμών και φορολογικών συντελεστών, προβλήματα ρευστότητας, γραφειοκρατία κλπ – προστέθηκαν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Επιμελητήριο Σερρών Θετικό το ισοζύγιο των νέων επιχειρήσεων το 2020.